fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Inflacja nie uzasadnia waloryzacji

Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce jest cena ich nabycia. Nie można jej zwaloryzować
- W 1994 r. kupiłem udziały w spółce z o.o. Zamierzam je sprzedać. Ze względu na inflację, jaka nastąpiła od tego czasu, dziś cena, jaką za nie zapłaciłem, nie wydaje się wysoka, ale wtedy było inaczej. Czy mogę przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu z ich sprzedaży dla celów rozliczeń z podatku zwaloryzować cenę ich nabycia? - pyta czytelnik DF.
Nie. Nie ma takiej możliwości. Sposób obliczania dochodu ze zbycia papierów wartościowych określa art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). W świetle tego przepisu dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14. Kosztem uzyskania przychodów są według art. 23 ust. 1 pkt 38 updof, który ma zastosowanie w tym wypadku, wydatki na nabycie udziałów udziałów w spółce z o.o. Takim wydatkiem jest cena nabycia powiększona o ewentualne koszty kupna i sprzedaży. Jednak żaden ze wskazanych ani innych przepisów nie przewiduje możliwości waloryzacji, która uwzględniałaby zmianę wartości pieniądza od momentu nabycia udziałów do ich sprzedaży. Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży trzeba więc ustalać według ich ceny nominalnej z dnia nabycia. Oczywiście jeśli udziały, papiery wartościowe itd. zostały nabyte przed denominacją, należy je przeliczyć według zasad ustawy denominacyjnej (10 000 : 1). Takie stanowisko w kwestii waloryzacji zajął też Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty w urzędowej interpretacji prawa podatkowego z 26 października 2006 r. (I USB XVI/415/51/06).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA