fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Liczy się cel, na który oszczędzający przeznaczył zgromadzone pieniądze

Rozwiązanie umowy z deweloperem, a następnie kupno mieszkania na wolnym rynku po otrzymaniu pieniędzy od dewelopera nie powoduje utraty prawa do ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej - uważa dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Jego decyzja z 9 maja 2007 r. (sygn. PB I-3/4150/IN-189/US/2007/PM) zmienia postanowienie naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna. Uznał on, że podatnik powinien zwrócić wcześniej odliczoną ulgę z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Zgromadzone przez siebie w kasie oszczędności wpłacił wprawdzie 8 marca 2005 r. na konto firmy deweloperskiej, w której zamierzał kupić mieszka nie, ale 16 maja 2006 r. odstąpił od zawartej umowy. Zrobił to po tym, jak firma poinformowała go, że nie wywiąże się w ustalonym terminie z rozpoczętej budowy lokalu mieszkalnego, oraz w związku z niepokojącymi publikacjami prasowymi wskazującymi na brak rzetelności dewelopera. W efekcie w czerwcu 2006 r. firma zwróciła podatnikowi wpłacone przez niego pieniądze razem z naliczonymi odsetkami, a ten kupił za nie mieszka nie na rynku wtórnym.
Podatnik twierdził, że nie traci prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej, bo przecież zgromadzone w niej pieniądze wydatkował zgodnie z przeznaczeniem (tj. na cele mieszkaniowe).
Dyrektor IS przyznał rację podatnikowi. W uzasadnieniu podkreślił, że art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., "jednoznacznie wskazuje, że warunkiem zachowania przedmiotowej ulgi jest wydatkowa nie wycofanej z kasy mieszkaniowej kwoty oszczędności na cele, z którymi związane było systematyczne oszczędza nie w zakreślonych tym przepisem ramach czasowych, tzn. w tym samym roku podatkowym, w którym nastąpiło wycofa nie oszczędności". Cele mieszkaniowe, na które podatnik może przeznaczyć środki wycofane z kasy mieszkaniowej, określa art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.). Należy do nich np. nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość, remont domu lub mieszkania (z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania) oraz spłata kredytu bankowego zaciągniętego na te cele.
Zdaniem dyrektora IS w Łodzi podatnik spełnił ww. warunki, bo zarówno wycofa nie środków z kasy mieszkaniowej, jak i wpłacenie ich na konto dewelopera miało miejsce w 2005 r. Dlatego "rozwiązanie umowy w marcu 2006 r. z deweloperem, a następnie zakup mieszkania na wolnym rynku po otrzymaniu pieniędzy od dewelopera nie powoduje utraty prawa do ulgi, gdyż cel został zrealizowany".
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA