fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Do 2020 r. czeka nas rewolucja w światowej energetyce

Bloomberg
Według firmy Frost & Sullivan do 2020 r. zmiany w energetyce będą następować szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Oto najważniejsze trendy
[srodtytul]10 najważniejszych trendów w światowej energetyce do 2020 roku: [/srodtytul]
[b]1. Gwałtowny wzrost popytu[/b]
Głównym trendem na światowym rynku energetycznym jest wzrost zapotrzebowania na energię. Przewiduje się, że światowa konsumpcja energii do 2030 r. wzrośnie o 44 proc. w porównaniu z poziomem z 2006 r.
Według szacunków firmy doradczej Frost & Sullivan, Europa, ze starzejącą się infrastrukturą i bazą elektrowni, będzie do roku 2020 potrzebowała około 25 gigawatów dodatkowej mocy wytwórczej rocznie. Wzrośnie zapotrzebowanie na energię w Afryce, Chinach i Indiach wraz z elektryfikacją regionów wiejskich.
Także kraje rozwinięte będą w znaczący sposób przyczyniać się do wzrostu zapotrzebowania na energię, głównie elektryczną, wspierając rozwój pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Globalna elektryfikacja osiągnie do roku 2020 poziom 80 proc.
[b]2. Rosnąca popularność gazu LNG[/b]
Dzięki większej dostępności LNG zbliża się nowa era gazu ziemnego. - Bardzo ciekawym zjawiskiem jest szybki wzrost dostaw tzw. gazu niekonwencjonalnego – uważa Beatrice Shepherd, dyrektor Frost & Sullivan na Europę Środkowo-Wschodnią. Według niej, Stany Zjednoczone już w 2009 roku wyprzedziły Rosję i stały się największym światowym producentem gazu, dzięki rosnącej produkcji gazu łupkowego i gazu ze złóż węgla.
- Poszukiwania niekonwencjonalnego gazu w Chinach i Europie rozwijają się, jednakże procedury jego wydobycia są wciąż analizowane – uważa przedstawicielka firmy doradczej.
[b]3. Popularny czysty węgiel[/b]
Ważnym trendem będzie komercjalizacja technologii czystego węgla. W ciągu kilku kolejnych lat technologie czystego węgla będą wciąż odgrywały ważną rolę w branży wytwarzania energii z tego surowca, zaś inwestycje w te technologie będą rosły.
Technologie, które mają znaczący, długoterminowy potencjał, to wychwytywanie dwutlenku węgla oraz wykorzystywane przez elektrownie technologie zintegrowanej gazyfikacji paliwa (zazwyczaj węgla) lub pozostałości rafineryjnych (ang. Integrated Gasification Combined Cycle - IGCC).
[b]4. Coraz więcej energetyki jądrowej[/b]
Globalne ożywienie w sektorze jądrowym, generowane głównie przez Chiny, Indie i Rosję, jest kolejnym znaczącym trendem w przemyśle energetycznym.
Energia jądrowa jest uznawana za jedną z najbardziej efektywnych kosztowo technologii, która pozwala zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przyczynia się znacząco do zapewnienia niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw. Liczba porozumień i umów o współpracy w całym łańcuchu wartości energii jądrowej stale rośnie, aby sprostać tempu wzrostu globalnego zapotrzebowania.
[b]5. Presja na upowszechnianie odnawialnych źródeł energii[/b]
UE planuje osiągnąć poziom 20 proc. energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do roku 2020, 22 stany USA mają cele na poziomie 10-20 proc., zaś Chiny zamierzają wygenerować 100 GW energii odnawialnej do 2020 r.
Starania te, w połączeniu z rozwojem technologii, doprowadzą w końcu do osiągnięcia tzw. "grid parity", czyli punktu zrównania cen prądu elektrycznego z OZE z ceną prądu z tradycyjnych źródeł. Jest to prawdopodobne w krajach, w których odnawialne źródła energii stanowią ważną część rynku energetycznego. Gospodarki opierające się na wykorzystaniu paliw kopalnych, osiągną ten punkt znacznie później.
[b]6. Więcej inteligentnych sieci[/b]
Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną przekracza możliwości istniejącej sieci energetycznej. Fakt ten, w połączeniu z rosnącą liczbą zdecentralizowanych jednostek wytwarzania energii, zmusił operatorów do udoskonalenia sposobów prowadzenia pomiarów i monitorowania struktury sieci poprzez wdrożenie inteligentnych technologii.
Inteligentne liczniki (ang. smart meters) stanowią integralną cześć wprowadzania "inteligentnej sieci energetycznej" (ang. smart grid). USA i kraje europejskie już zaczęły wprowadzać inteligentne liczniki; prym wiodą tu Włochy.
Inteligentna sieć staje się wartym miliardy dolarów rynkiem, który zgodnie z przewidywaniami może w najbliższej przyszłości rozwinąć się na ogromną skalę.
[b]7. Konieczność zwiększania efektywności energetycznej [/b]
Istotnym czynnikiem w sektorze energetycznym jest także wydajność energetyczna. Większość krajów rozwiniętych wdraża politykę zwiększania wydajności energetycznej dla urządzeń elektrycznych, regulującą minimalne standardy efektywności wykorzystania energii dla coraz większej liczby urządzeń.
Technologie związane z ograniczaniem zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla są kluczowymi metodami, umożliwiającymi osiągnięcie zwiększonej wydajności energetycznej i ograniczenie emisji CO[sup]2[/sup].
[b]8. Rosnące zainteresowanie pojazdami na prąd[/b]
Pojazdy elektryczne i hybrydowe, a także metody pozyskiwania energii z OZE, wymagają skutecznych systemów magazynowania energii elektrycznej, które według Frost & Sullivan są kluczowymi technologiami obecnie w trakcie rozwoju.
Pośród najważniejszych czynników wpływających na przyszły potencjał systemów energetycznych znajdują się podstawowe właściwości systemów magazynowania energii elektrycznej, a także rodzaj użytych materiałów.
Największy potencjał dostrzega się obecnie w ogniwach paliwowych (wykorzystujących wodór). Światowy rynek magazynowania energii był w 2008 roku wart 43,5 miliarda dolarów i ocenia się, że do roku 2013 osiągnie wartość 61 miliardów USD.
[b]9. Liberalizacja rynku energetycznego[/b]
Przedostatnim ważnym trendem jest liberalizacja rynku energetycznego, ograniczająca monopol i otwierająca rynek energetyczny dla konkurencji. Klient powinien mieć możliwość wybrania dostawcy energii elektrycznej.
Idea międzynarodowego handlu energią, wspierana przez Komisję Europejską i wdrażana na całym świecie, może w rzeczywistości przetrzeć szlak dla kontynentalnej sieci energetycznej (ang. Super grid) prądu stałego o wysokim napięciu (ang. high voltage direct current transmission line - HVDC), która będzie w stanie łatwo i efektywnie transportować energię odnawialną pomiędzy krajami.
[b]10. Większa zyskowność[/b]
Wsparcie rządowe w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwój nowych technologii wpłyną na zwiększenie efektywności we wprowadzaniu nowych rozwiązań w sektorze. Dzięki lepszemu zrozumieniu, jakie czynniki wpływają na ten rynek, zwiększą się perspektywy zwrotu z planowanych lub poczynionych już inwestycji.
Źródło: energianews.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA