fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Sposób na przekształcenia w PAN

Prezes Polskiej Akademii Nauk powoła komisję w celu połączenia instytutów lub jednostek naukowych
Takie uprawnienie daje mu [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2011/10/poz.52.htm]rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk[/link]. Nowe przepisy dzisiaj wchodzą w życie.
Określają one, jakie zasady będą obowiązywały przy łączeniu instytutów PAN. Wówczas jego prezes powoła komisję. W jej skład muszą wejść: dwaj członkowie rady kuratorów łączonych lub dzielonych instytutów, a także ich dyrektorzy oraz główny księgowy. W pracach komisji mogą też uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych. Jej zadaniem będzie przygotowanie projektu umowy dla łączących się instytutów.
Przepisy rozporządzenia wskazują, że w dniu połączenia zakończy się kadencja rad naukowych instytutów. Prezes PAN odwoła też dyrektorów ośrodków i wyznaczy tymczasowego kierownika nowo powstałego instytutu (maksymalnie na trzy miesiące).
Komisję o podobnym składzie powoła także prezes PAN w przypadku likwidacji instytutu lub pomocniczej jednostki naukowej, ale bez udziału związkowców. Oceni ona, czy mimo likwidacji ośrodka badania naukowe mają szansę na kontynuację. Przeanalizuje jego stan kadrowy oraz wskaże, co stanie się z majątkiem jednostki pomocniczej lub instytutu. Z dniem otwarcia likwidacji będzie nimi zarządzał likwidator.
Rozporządzenie przewiduje też, że jeśli prezes PAN zechce utworzyć jednostkę naukową lub instytut, powoła specjalny zespół. Grupa złożona z naukowców oceni, w jakiej dziedzinie badań i czy w ogóle jest potrzebny nowy ośrodek. Na koniec przygotuje opinię. Jeśli będzie pozytywna, prezydium PAN w uchwale powoła instytut lub jednostkę naukową. Określi jej nazwę i zakres działania.
[i][b]podstawa prawna:[/b] [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2011/10/poz.52.htm]rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 29 grudnia 2010 r. DzU nr 10 z 2011 r., poz. 52[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA