Niższe opłaty adiacenckie po podziale gruntu

Od właścicieli i użytkowników wieczystych gruntów, których wartość wzrosła wskutek podziału, gmina nie będzie mogła żądać z tytułu opłaty adiacenckiej więcej niż 30 proc. przyrostu ich wartości, a nie - jak dotychczas - 50 proc.
Tę innowację, i jeszcze kilka innych, dotyczących m.in. opłaty adiacenckiej, przynosi uchwalona 24 sierpnia 2007 r. ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wejdzie ona w życie 30 dni po jej ogłoszeniu.Artykuł 98 a ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) upoważnia wójta (burmistrza, prezydenta) do wydania decyzji ustalającej opłatę adiacencką, jeśli skutkiem podziału nieruchomości na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego jest wzrost wartości nieruchomości. A taki skutek to przecież reguła.Obciążeni opłatą adiacencką mogą być tylko właściciele i ci użytkownicy wieczyści, którzy wnieśli kiedyś opłatę za cały okres użytkowania wieczystego (była kiedyś taka możliwość) i których w związku z tym nie obciążają opłaty roczne.Obniżenie maksymalnej stawki procentowej tej opłaty z 50 do 30 proc. przyrostu war...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL