fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT od użytkowania wieczystego przyczyną sporów

prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych
Nieznane
Rz: [b]W podjętej niedawno uchwale Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest dostawą towarów, a nie usługą. Dlatego umowy zawarte przed 1 stycznia 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu VAT. Co to oznacza dla gmin i podmiotów, którym one wystawiały faktury? [/b]WITOLD MODZELEWSKI: Sąd uznał, iż czynność dokonana pod rządami starej ustawy o VAT nie wywołuje żadnych skutków po 1 maja 2004 r., czyli stwierdził, że nie ma tu zasady kontynuacji między starym a nowym VAT, z czym należy się zgodzić. Konsekwencje tej uchwały są jednak bardzo poważne. Chcąc zachować się zgodnie z tą uchwałą, gminy i miasta rozważają dwa sposoby postępowania. Pierwszy to anulowanie wystawionych faktur. Z dotychczasowego orzecznictwa wynika jednak, że jest to możliwe tylko do momentu wprowadzenia dokumentu do obiegu prawnego. Ponadto konieczne jest posiadanie oryginału wystawionej faktury. Dlatego w praktyce ta metoda nie może być zastosowana. Drugi spos...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA