Jak jest opodatkowany dochód zagranicznego menedżera

Jeśli menedżer przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku, to nawet gdy legitymuje się zagranicznym certyfikatem rezydencji, zakłada się, że jest polskim rezydentem podatkowym. Aby wyjaśnić jego status, trzeba zajrzeć do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W artykule z 2 sierpnia br. "Bez certyfikatu trzeba płacić podatek" Danuta Denkiewicz postawiła tezę, że jeżeli zagraniczny menedżer po upływie 183 dni pobytu w Polsce przedstawi zatrudniającej go tutaj spółce zagraniczny certyfikat rezydencji, to potwierdza w ten sposób, że jest w Polsce objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym. W konsekwencji płatnik - zatrudniająca go spółka, uprawniony jest do obliczenia i poboru 20 proc. ryczałtu od przychodu uzyskiwanego przez obcokrajowca z tytułu umowy menedżerskiej.Bez wątpienia z takim rozwiązaniem mieliśmy do czynienia jeszcze w ubiegłym roku. Jednak na skutek zmiany definicji polskiej rezydencji podatkowej osób fizycznych (miejsca zamieszkania dla celów podatkowych) sytuacja związana z ustalaniem rezydencji obcokrajowców w trakcie roku podatkowego znacznie się skomplikowała. Problem ten dotyczy nie tylko zainteresowanej osoby, tj. zagranicznego menedżera, ale również płatnika.Od 1 stycznia 2007 r. za osobę ma...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL