Przy chorobie zawodowej przenosisz pracownika do innej pracy albo się z nim rozstajesz

Pracownika, który ma stwierdzoną chorobę zawodową albo jej objawy, musisz przenieść do innej pracy niż dotychczasowa. Ale jeśli nie masz takich możliwości, możesz go zwolnić
Zatrudniając w warunkach narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, pracodawca musi się liczyć z tym, że takiego zatrudnionego dopadnie choroba zawodowa. Zarówno podejrzenie jej powstawania, jak i jej stwierdzenie wymusza ściśle określone działania szefa.Obowiązkowe jest czasowe przeniesienie pracownika, który ma stwierdzone objawy powstawania choroby zawodowej (art. 230 § 1 k.p.). Szef ma go przenieść do takiej pracy, w której nie będzie narażony na działanie czynnika, który wywołał u niego chorobę zawodową. A dlaczego czasowe? Dlatego że pracodawca powinien przenieść taką osobę do innej pracy tylko na czas określony w orzeczeniu lekarskim. To z niego musi wynikać, od kiedy i na jak długo zatrudniony ma być przeniesiony. Gdy w opinii lekarza nie ma informacji o terminie przeniesienia, wówczas pracodawca musi go dokonać niezwłocznie po przedstawieniu przez pracownika takiego orzeczenia.Pan Benedykt pracuje w fabryce obróbki cynku. Jego s...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL