fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Tylko uprawnieni do wcześniejszej emerytury mogą zrezygnować z otwartego funduszu

Osoby, które do końca tego roku spełnią warunki uzyskania wcześniejszej emerytury, będą mogły wystąpić z OFE. Do ZUS trafiają jednak także wnioski od innych osób, które chcą zmienić decyzję podjętą przed laty
Rezygnacja z otwartego funduszu emerytalnego jest możliwa na podstawie nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 21 lutego tego roku. Przewiduje ona taką możliwość wyłącznie dla osób, którym tylko przynależność do OFE przeszkadza przejść na wcześniejszą emeryturę.
Przypomnijmy, że chodzi o osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1968 r., które wybrały przed laty oszczędzanie w nowym systemie emerytalnym. Nowa emerytura należałaby im się dopiero po osiągnięciu tzw. powszechnego wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, gdyż przystąpieniem do II filaru emerytalnego zamknęły sobie drogę do wcześniejszej emerytury. Pierwotnie ten przywilej pozostawiono tym, którzy nie przystąpili do OFE, a warunki do emerytury obliczonej na starych zasadach mieli spełnić do końca 2006 r. Sejm zdecydował jednak o przedłużeniu tych przywilejów o rok i objął nimi również osoby, które spełnią wymagane warunki dotyczące wieku i stażu do końca 2007 r.
Dotyczy to kobiet z roczników 1949 - 1952, które mają co najmniej 30-letni staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) lub staż 20-letni i zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Mogą one, na podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przejść na emeryturę pięć lat wcześniej.
Z podobnego przywileju mogą również skorzystać zatrudnieni w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, m.in. hutnicy, chemicy, budowlańcy i osoby pracujące w transporcie, którzy spełnią warunki stażu i wieku określone w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
Wszyscy spełniający warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury do wniosku o jej przyznanie muszą dołączyć wniosek o wykreślenie z rejestru członków otwartych funduszy emerytalnych. Wtedy zgromadzone w OFE składki zostaną przekazane wraz z wypracowanym zyskiem do budżetu państwa. W związku z tym wcześniejsza emerytura będzie wyliczona na starych zasadach, na podstawie okresów składkowych, nieskładkowych i wskaźnika wynagrodzenia w latach pracy. Z dniem uzyskania prawa do emerytury umowa z OFE stanie się nieważna.
- Przepisy wyraźnie wskazują, kto może zrezygnować z uczestnictwa w OFE - mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS. -Trafia do nas jednak coraz więcej wniosków od osób, które chcą wystąpić z funduszu emerytalnego, choć nie mają prawa do wcześniejszej emerytury. Im wszystkim musimy jednak odmówić, gdyż na podstawie obowiązujących przepisów z OFE można zrezygnować wyłącznie w celu ustalenia prawa do wcześniejszej emerytury.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA