fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zmienia się termin przekazywania zestawienia.o odpadach

Od Nowego Roku będzie mniej czasu na przekazanie zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów
Posiadacz odpadów prowadzący ich ewidencję ma obowiązek sporządzić zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobie gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.Wykaz przekazuje następnie marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów komunalnych, ich zbierania i odzysku lub unieszkodliwiania.Od Nowego Roku zmieni się termin przekazywania tego zestawienia. Trzeba będzie to zrobić za poprzedni rok kalendarzowy do 15 marca. Do tej pory zaś taki wykaz przekazywało się do końca pierwszego kwartału. Zmianę wprowadziła do art. 37 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185040]ustawy o odpadach[/link] nowelizacja z 22 stycznia 2010 r.Od Nowego Roku wchodzi także w życie inny przepis tej noweli (do art. 55 ust. 1 ustawy dodano pkt 7a).[b] Wprowadza on zakaz składowania odpadów palnych selektywnie zebranych, a także przepis o recykling...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA