fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak rozliczyć nadgodziny i skrócony tydzień pracy

Piotr Wojciechowski wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy
Nieznane
Nasz ekspert odpowiadał na pytania czytelników dotyczące czasu pracy
W ostatnim tygodniu okresu rozliczeniowego zatrudnieni pracowali 10 godzin w piątek i 10 godzin w wolną sobotę. Normalnie pracują 8 godzin dziennie. Jakie ta dodatkowa praca spowodowała nadgodziny i jak je rekompensować?Praca u czytelnika spowodowała przekroczenie zarówno dobowej, jak i przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy. Przy 10 godzinach w piątek doszło do przekroczenia dobowej normy czasu pracy o 2 godziny. Z kolei przy 10 godzinach w sobotę - przy założeniu że jest to praca w szóstym dniu tygodnia, jej pierwsze 8 godzin oznacza przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Natomiast 9 i 10 godzina pracy w tym dniu jest przekroczeniem dobowej normy czasu pracy.Za2 godziny pracy nadliczbowej w piątek szef wypłaca normalne wynagrodzenie powiększone o dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Wysokość tego dodatku ustala się zgodnie z art. 151 k.p. Można też udzielić czasu wolnego na pisemny wniosek pracownika (w relacji godzina pracy nadliczb...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA