fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Samorząd rok do roku, wydarzenia

ROL
Wybory i obchody rocznicy XX-lecia samorządów - to najważniejsze wydarzenia mijającego roku dla samorządowców. Gminy przejmują śmieci i przekształcają szpitale - to sprawy, które będą zajmować środowisko w nowym roku
[srodtytul]Kongres XX-lecia Samorządu Terytorialnego[/srodtytul]
Ponad 1200 wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków wzięło udział w marcowych obradach Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu.
Kongres przygotowały korporacje reprezentujące samorząd w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W Kongresie uczestniczył m.in. śp. prezydent Lech Kaczyński, byli premierzy Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Buzek (korespondencyjnie), a także ówczesny marszałek Sejmu i obecny prezydent Bronisław Komorowski.
Nie obyło się bez gorących dyskusji. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji, „rozgrzał” zebranych prowokacyjnym pytaniem z wywiadu udzielonego dla Rzeczpospolitej: Czy potrzebne są powiaty? Został za to „wybuczany” przez samorządowców, szczególnie przedstawicieli powiatów.
[ramka]Więcej o tym w artykule, który wywołał burzę w środowisku: [link=http://www.rp.pl/artykul/435968,443856-Gminy-wygrywaja.html]Gminy wygrywają[/link][/ramka]
Z okazji rocznicy prezydent Bronisław Komorowski odznaczył 24 osoby związane z samorządem, wśród nich jednego z twórców reformy samorządowej Michała Kuleszę.
[ramka][link=http://www.rp.pl/artykul/435968,540290-Nagrodzeni-samorzadowcy---galeria.html]Zobacz galerię odznaczonych przez prezydenta[/link] [/ramka]
[srodtytul]Kto odpowiada za dług?[/srodtytul]
Niemal przez cały rok minister finansów wytykał samorządom, że to one odpowiadają za dużą część deficytu sektora finansów publicznych, bo nadmiernie się zadłużają. Samorządowcy przedstawiali wyliczenia, z których wynika, że dług samorządów to jedynie 6 proc. długu państwa.
I protestowali przeciwko przekazywaniu zadań przez rząd samorządom, bez wskazania źródeł finansowania. Ich zdaniem przynosi to ogromną szkodę budżetom samorządów.
[ramka]Pisaliśmy o tym m.in. w artykułach [link=http://www.rp.pl/artykul/55687,542384-Samorzadowcy-krytykuja-ministrow.html]Samorządowcy krytykują ministrów[/link] , [link=http://www.rp.pl/artykul/55687,537076-Potrzeba-innego-finansowania-samorzadow.html]Potrzeba innego finansowania samorządów[/link] , [link=http://www.rp.pl/artykul/55687,542605-Dutkiewicz--Rostowski-nie-ma-racji.html]Dutkiewicz: Rostowski nie ma racji[/link] i [link=http://www.rp.pl/artykul/55687,526976-Miasta-nie-bankrutuja--ale-musza-sie-zadluzac.html]Miasta nie bankrutują, ale muszą się zadłużać[/link][/ramka]
[srodtytul]Powódź[/srodtytul]
W drugiej połowie maja i na początku czerwca nawiedziła nas największa powódź od wielu lat.
Szczególnie ucierpiały m.in. miejscowości: Wilków (woj. lubelskie) i Sandomierz (woj. świętokrzyskie). We Wrocławiu zalane zostało osiedle Kozanów, w Krakowie woda przerwała wał powodziowy.
Według MSWiA, straty jakie spowodowała tegoroczna powódź sięgają ponad 2,9 mld euro (łącznie ze stratami w rolnictwie). Poszkodowanych zostało 69 tys. 961 rodzin, a 14 tys. 565 rodzin zostało ewakuowanych.
Straty poniosło 811 gmin. Powódź zniszczyła ponad 800 szkół i 160 przedszkoli i uszkodziła m.in. ponad 10 tys. km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
[ramka] Skutki powodzi na bieżąco relacjonowaliśmy w serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/55716.html]Samorząd » Zadania » Zarządzanie kryzysowe[/link] i [link=http://www.rp.pl/temat/482396-Powodz-w-Polsce.html]Powódź w Polsce[/link] [/ramka]
[srodtytul]Wybory[/srodtytul]
Wybory samorządowe odbyły się 21 listopada i 5 grudnia.
Wybieraliśmy łącznie 2 479 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spośród 7 775 kandydatów zgłoszonych.
Frekwencja wyniosła - 47,32 proc. (I tura) i - 35,31 proc. (II tura).
Największymi wygranymi wyborów w miastach zostali już urzędujący prezydenci, którzy startowali pod szyldem własnych komitetów. Niemal wszyscy będą sprawować władzę przez kolejne cztery lata.
W regionach zdecydowanie wygrała PO, nadspodziewanie duży sukces odnotowało PSL.
[ramka]Wszystko na temat wyborów w serwisie [link=http://www.rp.pl/temat/535042.html]Wybory samorządowe 2010[/link] [/ramka]
[srodtytul]Okręgi jednomandatowe[/srodtytul]
Sejm przyjął kodeks wyborczy, który zawiera przepisy dotyczące wszystkich rodzajów wyborów. Przewiduje on, że w wyborach samorządowych, w gminach liczących do 40 tys. mieszkańców, radni będą wybierani w okręgach jednomandatowych.
Obecnie w gminach do 20 tys. mieszkańców radni są wybierani w wyborach większościowych, ale w okręgach wielomandatowych.
Inaczej uważa Senat, który opowiada się za tym, żeby ordynacja jednomandatowa obowiązywała we wszystkich gminach. Wyjątkiem maja być jedynie miasta na prawach powiatu.
[ramka]Pisaliśmy o tym m.in. w artykułach [link=http://www.rp.pl/artykul/572606.html]Radni z okręgów jednomandatowych[/link] i [link=http://www.rp.pl/artykul/481449.html]Okręgi jednomandatowe w wyborach radnych[/link][/ramka]
[srodtytul]Plany wieloletnie[/srodtytul]
Po raz pierwszy w historii wszystkie samorządy muszą przygotować wieloletnie prognozy finansowe zawierające szczegółowe informacje m.in. o planowanych dochodach, wydatkach i zadłużeniu.
Dotychczas prognozy wieloletnie na własny użytek przygotowywały niektóre miasta.
[ramka]Czytaj w artykułach [link=http://www.rp.pl/artykul/550989.html]Wieloletnie prognozy finansowe mają być zgodne z wytycznymi resortu[/link] i [link=http://www.rp.pl/artykul/55687,539342_Budzet-trzeba-uchwalic-do-konca-stycznia.html]Budżet trzeba uchwalić do końca stycznia[/link] [/ramka]
[srodtytul]Przekształcenie zakładów budżetowych[/srodtytul]
Od nowego roku wiele gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych musi rozpocząć działanie w innej formie prawnej.
Funkcjonować mogą tylko takie samorządowe zakłady budżetowe, które wykonują zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie m.in.: gospodarki mieszkaniowej, dróg, wodociągów, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk.
[ramka]Czytaj w artykułach: [link=http://www.rp.pl/artykul/55690,585600-Na-stworzenie-planu-30-dni.html]Na stworzenie planu 30 dni[/link] i [link=http://www.rp.pl/artykul/55690,579149-Wyzwanie-dla-personalnych.html]Wyzwanie dla personalnych[/link] [/ramka]
[srodtytul]Samorządy przejmują śmieci[/srodtytul]
Rząd przekazał do Sejmu projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Przewiduje on obligatoryjne przejęcie przez gminy własności odpadów. To samorządy miałyby decydować, gdzie wywozić i składować śmieci. Gminy wyłaniałyby w przetargach firmy, które odbiorą odpady od właścicieli.
Projekt zakłada również wprowadzenie opłaty śmieciowej, którą od właścicieli nieruchomości pobierałaby gmina.
Nowe regulacje mają całkowicie wyeliminować nielegalne składowiska odpadów (np. wyrzucanie śmieci do lasów).
[ramka]Czytaj w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/55711,551962-Gminy-przejmuja-smieci.html]Gminy przejmują śmieci[/link] [/ramka]
[srodtytul]Przekształcenia szpitali[/srodtytul]
Sejm pracuje nad proponowanymi przez rząd przepisami zakładającymi, że samorządy, które nie pokryją ujemnych wyników finansowych szpitali, będą musiały przekształcić je w spółki.
Projekt nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak samorządy, które nie przekształcą szpitali, musiałyby pokryć ich ujemny wynik finansowy.
Ostatecznie, w razie niewywiązania się z tego obowiązku, samorządy byłyby zmuszone do zmiany formy organizacyjno-prawnej szpitala (przekształcenie szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową) lub jego likwidacji.
[ramka]Czytaj w artykułach [link=http://www.rp.pl/artykul/585722_Samorzady-beda-przeksztalcac-szpitale.html]Samorządy będą przekształcać szpitale[/link] i [link=http://www.rp.pl/artykul/429745,473874-Powoli-przybywa-szpitalnych-spolek-.html]Powoli przybywa szpitalnych spółek[/link] [/ramka]
[srodtytul]Nowa karta nauczyciela[/srodtytul]
MEN rozpoczęło prace nad założeniami do nowej ustawy regulującej status zawodowy nauczyciela. Minister Katarzyna Hall powołała w tym celu zespół ds. statusu zawodowego nauczycieli.
Dzisiejsza [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=897E3A81774435EAF27BD1D85F33BC65?id=182007]Karta nauczyciela[/link] jest kością niezgody pomiędzy nauczycielami a samorządami, które są właścicielami szkół. Zdaniem samorządowców nauczycieli powinno się zatrudniać na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3A2325FD2883C7192A508A9E165EDAA6?id=76037]kodeksu pracy[/link], a nie na wyjątkowych zasadach, jakie są przyjęte w Karcie.
[ramka]Czytaj w artykułach [link=http://www.rp.pl/artykul/321813,451488_MEN-tworzy-zespol-do-zmiany-Karty-nauczyciela.html]MEN tworzy zespół do zmiany Karty nauczyciela[/link] , [link=http://www.rp.pl/artykul/421942,451569_Nie-ma-zgody-na-likwidacje-Karty-Nauczyciela.html]Nie ma zgody na likwidację Karty Nauczyciela[/link] i [link=http://www.rp.pl/artykul/456029.html]Druzgocący atak starostów na Kartę nauczyciela[/link] [/ramka]
[srodtytul]Forum Debaty Publicznej[/srodtytul]
Prezydent Bronisław Komorowski powołał Forum Debaty Publicznej - Samorząd Terytorialny dla Polski. Doradcami prezydenta, koordynującymi pracę zespołu zostali: prof. Jerzy Regulski, prof. Michał Kulesza, prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Jarosław Neneman.
Zespół ma wypracować zmiany w prawie samorządowym. Plan jego pracy przewiduje, że wnioski z debaty zostaną przekazane do parlamentu w lutym 2011 r. jako pakiet zmian legislacyjnych. Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia zespołu.
[ramka] O tym m.in. w artykule: [link=http://www.rp.pl/artykul/552981.html]Prezydent chce reformować samorząd[/link] [/ramka]
[srodtytul]Samorząd w Rzeczpospolitej[/srodtytul]
Na koniec chielibyśmy się trochę pochwalić. Działający od roku serwis samorządowy [link=http://www.rp.pl/temat/55682.html]www.samorzad.rp.pl[/link] zdobył już pozycję na rynku. Poprzez swoja zawartość i aktualność treści jest jednym z najczęściej czytanych serwisów dotyczących samorządu terytorialnego w Polsce.
Serwis [link=http://www.rp.pl/temat/55682.html]Samorząd.rp.pl[/link] zawiera m.in.:
[b]>>>[/b] Najnowsze informacje.
[b]>>>[/b] Codziennie aktualizowaną bazę artykułów i porad z kategorii: ustrój, zadania, finanse, dotacje, zatrudnienie, zamówienia publiczne, wybory i wielu innych, przygotowanych przez dziennikarzy i ekspertów „Rzeczpospolitej”.
[b]>>>[/b] Artykuły przygotowane w formie poradnikowej – posiadają odnośniki do konkretnych przypisów prawnych, załączniki z przykładami oraz komentarze.
[b]>>>[/b] Kompleksowy system informacji prawnej.
[b]>>>[/b] Zbiór wszystkich obowiązujących i ujednoliconych aktów prawnych.
[b]>>>[/b] Orzecznictwo – ponad 32000 powiązanych z dokumentami orzeczeń (szczególnie polecamy [link=http://www.rp.pl/temat/533985.html]Cotygodniowy przegląd orzecznictwa[/link].
Serwis samorzad.rp.pl to zebrane w jednym miejscu i czytelnie zaprezentowane informacje z kręgu działalności jednostek administracji publicznej. Jest to narzędzie pracy dla wszystkich osób na co dzień stosujących przepisy sektora finansów publicznych – zarówno dla kadry zarządzającej, jak i pracowników niższych szczebli administracji.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA