fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Dostawcy poinformują w prasie albo w internecie

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Operator poinformuje abonentów o zmianie cen swoich usług w związku z podwyżką VAT na stronie internetowej lub w prasie
Dostawcy usług telekomunikacyjnych, czyli telefonicznych, internetowych, telewizji kablowej byli w kłopocie. W myśl [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=84CC33C52437D6023CCE8F49C28AF51F?id=174502]prawa telekomunikacyjnego[/link] musieli informować na piśmie odbiorców o każdej zmianie warunków i cen. W związku z podwyżką VAT takich zawiadomień musieliby wysłać 35 mln. Wiązałoby to się ze znacznymi kosztami i obciążeniem poczty.
[srodtytul]Mniej powinności[/srodtytul]
Tak jednak nie będzie. Ustawodawca w ostatniej chwili znalazł rozwiązanie.
– W noweli do niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, czyli w ustawie zmieniającej wysokość VAT, znalazł się przepis wprowadzający do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=66C2263D39BE65BDFBD5D3500214A859?id=174502]prawa telekomunikacyjnego[/link] art. 61a, który przewiduje uproszczony sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez operatorów wobec abonentów. Mówi on, że gdy konieczność wprowadzenia zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub w cenniku usług telekomunikacyjnych, wynika wyłącznie ze zmiany stawki VAT stosowanej do usług telekomunikacyjnych, to dostawca wykonuje obowiązki informacyjne poprzez podanie informacji o zmianie do publicznej wiadomości – tłumaczy Wacław Knopkiewicz, radca prawny, wspólnik w kancelarii Grynhoff Woźny Wspólnicy.
Tak więc dostawca nie musi informować abonentów indywidualnie o zmianie w umowie bądź w cenniku wynikającej z nowej stawki VAT. Wystarczy, że wiadomość taką zamieści na swojej stronie internetowej czy w prasie.
[srodtytul]Ulga do zwrotu[/srodtytul]
– Ma on także obowiązek poinformowania o prawie wypowiedzenia umowy przez abonenta wówczas, gdy nie akceptuje on wprowadzanych zmian. Musi też powiadomić o przysługującym dostawcy usług telekomunikacyjnych roszczeniu odszkodowawczym, a także o konieczności zwrotu przez abonenta ulgi otrzymanej od dostawcy, gdyby skorzystał z prawa do wypowiedzenia umowy – dodaje Knopkiewicz.
Według prawnika nowy przepis przewiduje też, że [b]dostawca może podać do publicznej wiadomości informacje o zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed ich wprowadzeniem w życie.[/b] Będzie tak, gdy publikacja aktu prawnego, z którego wynika zmiana stawki VAT, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie zmiany stawki VAT.
Górną granicą roszczenia dostawcy jest ulga przyznana abonentowi podczas zawierania umowy. Jest to kwota wyjściowa, którą pomniejsza się proporcjonalnie o wartość ulgi za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Przykładowo abonent podczas zawierania umowy otrzymuje w cenie telefonu ulgę w wysokości 1,2 tys. zł i zobowiązuje się nie rozwiązywać jej przez rok. Jeśli umowa zostanie rozwiązana po trzech miesiącach, czyli po jednej czwartej umówionego okresu, ulga pomniejszona będzie o jedną czwartą, czyli o 300 zł. Abonent zapłaci więc 900 zł.
[ramka]
[b]Marlena Wach - radca prawny w kancelarii Bird & Bird[/b]
Publikacja ustawy nastąpiła 17 grudnia, co oznacza, że termin na podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie warunków umowy określonych w regulaminie lub cenniku wynosi mniej niż miesiąc. Nowe stawki VAT wchodzą w życie 1 stycznia 2011 r.
Teoretycznie więc dostawca może poinformować o zmianie cen 31 grudnia. Wielu dostawców opublikowało już nowe ceny w Internecie.
Wprowadzony art. 61a stawia pod znakiem zapytania sensowność doręczania na piśmie abonentowi treści każdej zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie i cenniku. Przyjęcie nowych stawek VAT wykazało, że niektóre obowiązki informacyjne dostawców są zbyt daleko idące i niewykonalne.[/ramka]
[ramka][i][b]Podstawa prawna: [/b]
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=387476]ustawa z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (DzU nr 238, poz. 1578)[/link][/i][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA