Podatek już od zaliczki

- W sierpniu dostałem zaliczkę na poczet dostawy, którą wykonam we wrześniu. Dlaczego musiałem wykazać ją w ewidencji dla celów VAT już w sierpniu, skoro mój odbiorca mógł, jak mi wiadomo, wykazać ją w swoich kosztach dopiero we wrześniu?
Niestety, tak regulują to przepisy dwóch całkiem odrębnych ustaw: o podatku dochodowym i VAT.Otrzymując zaliczkę, sprzedawca uzyskuje obrót podlegający VAT, zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. W takiej sytuacji wystawia fakturę nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym dostał zaliczkę (§ 14 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r., DzU z 2005 r. nr 95, poz. 798 ze zm.). Tak samo postępuje przy pobraniu każdej kolejnej zaliczki.Oczywiście obowiązek wystawienia faktury nie wyznacza obowiązku podatkowego; ten drugi zawsze powstaje już z dniem pobrania zaliczki (jej wpływu na rachunek bankowy).Natomiast w chwili otrzymania zaliczki sprzedawca nie wykazuje jej jeszcze jako przychodu dla celów podatku dochodowego, bo przychodem nie są pobrane wpłaty ani zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (art. 14 ust. 3 pkt 1 updof i art. 12 ust.4 pkt 1 updop).Przychód po...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL