fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Oferta ważna, nawet gdy nazwa firmy była znana

Umieszczenie nazwy wykonawcy na kopercie, w którą włożona jest oferta, nie oznacza, że przedsiębiorca powinien zostać zdyskwalifikowany - uznali arbitrzy rozstrzygający spory przetargowe
Kopalnia Bogdanka zorganizowała przetarg na przygotowanie dokumentacji do modernizacji lokomotyw spalinowych. Ze specyfikacji wynikało, że wykonawcy chcący ubiegać się oto zamówienie powinni złożyć oferty w kopertach, tak aby niemożliwa była ich identyfikacja. Tymczasem podczas otwarcia ofert okazało się, że dwie firmy na kopertach napisały swoje nazwy.
Trzeci przedsiębiorca uznał, że jest to powód do odrzucenia tych ofert. Powołał się na art. 82 ust. 3 prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Dodatkowo wskazał też art. 86 ust. 1, który zakazuje zapoznawania się z treścią ofert przed upływem terminu ich otwarcia.
Zamawiający odrzucił ten protest. Zwrócił uwagę, że jest on przedwczesny. A to dlatego, że nie nastąpiła jeszcze ocena ofert i wybór najkorzystniejszej, a dopiero na tym etapie można podjąć decyzję o ewentualnym ich odrzuceniu.
Arbitrzy, do których się odwołał przedsiębiorca, podzielili argumenty przedstawicieli kopalni.
-W trakcie otwarcia ofert zamawiający nie dokonuje żadnej oceny. Należy się więc zgodzić, że żadna decyzja nie została jeszcze przez zamawiającego podjęta ani też nie zaniechał on czynności, do której zobowiązywałaby go ustawa. Dopiero dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający jest zobowiązany jednocześnie zawiadomić wykonawców o jej wyborze, odrzuceniu lub wykluczeniu wykonawców - podkreśliła przewodnicząca składu orzekającego Elżbieta Wójcicka.
Jednocześnie arbitrzy zbadali zarzuty pod względem merytorycznym. Uznali, że umieszczenie nazwy wykonawcy na kopercie z ofertą nie stanowi powodu do jej odrzucenia. -Nazwa firmy nie stanowi treści oferty, tak jak próbował to wykazać odwołujący -oznajmiła przewodnicząca. Uznała, że adnotacja na kopercie była jedynie naruszeniem formy. Tymczasem prawo zamówień publicznych nakazuje odrzucać jedynie te oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji.
Skład orzekający doszedł do wniosku, że umieszczenie nazwy firmy na kopercie trudno uznać za sprzeczne z prawem. - Przepisy prawa zamówień publicznych nie przewidują żadnego negatywnego skutku dla wykonawcy, który, składając ofertę, nie zastosuje się do zaleceń zamawiającego w zakresie zasad opakowania jej nośnika - uzasadniła wyrok Elżbieta Wójcicka (sygn. UZP/ZO/0-969/07).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA