fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czym się różnią zobowiązania bilansowe od pozabilansowych

Zobowiązania możemy podzielić na bilansowe i pozabilansowe. Te pierwsze zgodnie z nazwą ujmujemy w bilansie, drugie - w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego. Ale bywa, że między nimi jest cienka granica
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy o rachunkowości przez zobowiązania rozumie się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, to rezerwy.Podobną definicję zawierają międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR): zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wypływ ze spółki zasobów zawierających korzyści ekonomiczne.Rezerwy natomiast ujmowane są wówczas, gdy na spółce ciąży zwyczajowy lub prawny obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.R...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA