fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieodpłatne przekazanie towarów będzie objęte VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z działalnością gospodarczą nie jest obecnie objęte VAT. W przyszłym roku ma się to zmienić
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, której wejście w życie planowane jest na 1 lutego 2011 r. (w chwili oddawania dodatku do druku projekt nie został jeszcze przekazany do Sejmu).[srodtytul]Darmowe dostawy[/srodtytul]Nieodpłatne przekazania towarów, co do zasady, będą zawsze – nawet gdy następują na cele działalności gospodarczej podatnika – opodatkowaną dostawą towarów, o ile miał on prawo odliczyć w całości lub części podatek naliczony od przekazywanych towarów.Ta zmiana nie może być zaskoczeniem, gdyż dotychczasowy stan prawny stał w sprzeczności z przepisami unijnymi. Art. 16 dyrektywy 2006/112/WE przewiduje bowiem, że nieodpłatne zbycie towarów stanowi zawsze dostawę towarów, niezależnie od tego, czy nastąpiło w ramach działalności gospodarczej podatnika czy nie. Potwierdzeniem tego jest wyrok ETS w sprawie C-48/97 Kuwait Petroleum.Trybunał, odnosząc się do n...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA