fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Internet

Gdzie szukać belgijskich przepisów

Gabriela Setla
Na portalu prawnym www.cass.be/pyramide_fr.php można m.in. szybko znaleźć sąd właściwy w Belgii do rozpatrzenia danej sprawy - wystarczy wstukać kod pocztowy
Prawo belgijskie trudno uznać za w pełni autonomiczne - w zakresie prawa cywilnego obowiązuje tam francuski Kodeks Napoleona (choć już zmieniany i interpretowany inaczej niż we Francji). Dla całego systemu prawnego szczególne znaczenie mają regulacje unijne, ponieważ to właśnie na terenie tego państwa są one w większości tworzone i pilnuje się ich przestrzegania. Tak więc, choć jest to mały kraj, to jednak ważny z europejskiego punktu widzenia. Dlatego warto znać obowiązujące tam prawo i praktykę jego stosowania. Taką wiedzę można uzyskać na stronie internetowej www.cass.be/pyramide_fr.php.
Ten portal prawny koncentruje się przede wszystkim na judykaturze. Graficznie w bardzo przejrzysty sposób (jako piramidę) prezentuje strukturę sądów z Cour de Cassation na czele. Zawiera kompletną listę wszystkich sądów powszechnych wraz za dresami i odesłaniem do ich stron internetowych (o ile takie prowadzą), na których można znaleźć ich orzecznictwo i wykaz bieżących, rozpatrywanych przez nie spraw. Użyteczna jest też wyszukiwarka sądów właściwych -po wpisaniu nazwy miejscowości lub kodu pocztowego wiadomo, do jakiego sądu w danej sprawie należy skierować pismo.
Najciekawsza zakładka to Phenix, który prowadzi do strony kolejnego, dużego portalu prawa belgijskiego www.belgiquelex.be (dostępny aż w czterech językach: francuskim, niderlandzkim, angielskim i niemieckim). Portal ten umożliwia łatwe wyszukiwanie orzeczeń różnych sądów, ujednoliconych tekstów aktów normatywnych, jak również innych materiałów prawniczych.
Oprócz judykatury baza zawiera też wyszukiwarkę aktów normatywnych (Législation), odesłanie do elektronicznej wersji oficjalnych publikacji (Moniteur Belge) oraz strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Ciekawa jest zakładka Bibliotheques, która pozwala na wyszukiwanie danych bibliograficznych belgijskich opracowań prawniczych (książek, ale też artykułów). Prezentowana strona, ze względu na szerokie wykorzystanie odnośników do innych portali, może być wzorem prawniczego "przewodnika" po belgijskim prawie.
* Publikacja powstała z pomocą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA