fbTrack

Internet

Jak korzystać z cudzej bazy danych

Czy mogę skopiować fragment bazy danych zawierającej akty normatywne i wykorzystać je w swoim serwisie?
To zależy od zakresu takiego wykorzystania, ale odpowiedź jest raczej przecząca. Co prawda teksty aktów normatywnych nie korzystają z ochrony przewidzianej w prawie autorskim, ale same bazy danych podlegają ochronie na mocy innych przepisów. Wynika z nich, że producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części. Bez zezwolenia producenta inne podmioty nie mogą zwłaszcza w sposób powtarzający się i systematyczny pobierać lub wtórnie wykorzystywać danych w sposób sprzeczny z normalnym korzystaniem i powodujący nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta. Wszystko to jednak pod warunkiem, że czas ochrony bazy danych jeszcze nie minął. Co do zasady ochrona ta trwa 15 lat.
Pewien wyjątek dotyczy baz danych udostępnionych publicznie. Ich producenci nie mogą zabronić użytkownikowi korzystającemu zgodnie z prawem z takiej bazy danych pobierania lub wtórnego wykorzystania w jakimkolwiek celu nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Cały czas nie może to jednak naruszać normalnego korzystania z baz danych lub godzić w słuszne interesy producenta baz danych.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL