fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ciężarna ma sporo przywilejów

Rzeczpospolita
Szef musi przenieść kobietę, która spodziewa się dziecka albo karmi, do innych zadań, jeśli dotychczasowe są dla niej wzbronione. Gdyby nie mógł tego zrobić, powinien ją zwolnić z obowiązku świadczenia pracy
Art. 179 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] nakłada na pracodawcę obowiązek przeniesienia pracownicy w ciąży lub karmiącej do wykonywania innej pracy. Kiedy szef musi to zrobić?[srodtytul]Konieczne działania[/srodtytul]Z art. 179 k.p. wynika, że pracodawca jest do tego zobowiązany, gdy pracownica jest zatrudniona na stanowisku związanym z wykonywaniem pracy dla niej wzbronionej. A jeżeli przeniesienie nie jest możliwe, powinien zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.Rodzaje prac wzbronionych określa rozporządzenie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2BD470FC595113D33939A02276E9C47F?id=74213]Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (DzU nr 114, poz. 545 ze zm.[/link]; dalej rozporządzenie).[ramka][b]Przykładowe zajęcia, których kobiecie wykon...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA