fbTrack

Magistrowie/studenci

Gdy zabraknie miejsca w akademiku

Wkrótce zaczyna się rok akademicki. Wielu studentów szuka jeszcze mieszkania. Dobre lokum to połowa sukcesu. Należy zadbać jeszcze o korzystne warunki najmu
Mieszkanie można wynająć na dwa sposoby: przez agencję albo samodzielnie. Pierwszy jest droższy, ale bezpieczniejszy. W wypadku drugiego zaoszczędzi się na prowizji, lecz dużo czasu trzeba poświęcić naszukanie lokum.
Student, który decyduje się skorzystać z pomocy pośrednika, powinien sprawdzić, czy posiada on licencję zawodową oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Stanowi to m.in. gwarancję, że ma odpowiednie przygotowanie zawodowe. Jeżeli pośrednik nie budzi zastrzeżeń, to kolejnym krokiem jest zawarcie umowy pośrednictwa. Dopiero po jej podpisaniu agent pokaże lokale do wynajęcia. Trzeba jednak liczyć się z tym, że zażąda prowizji za swoje usługi. - Zwykle pośrednicy pobierają prowizję wynoszącą od 50 do 100 proc. jednego miesięcznego czynszu za najem - wyjaśnia Beata Orłowska z Emmerson Nieruchomości. - Niektórzy żądają opłaty wstępnej za samo przekazanie adresów mieszkań do wynajęcia (średnio wynosi 200 - 300 zł). Takich jednak pośredników trzeba omijać. Warto wiedzieć. Pośrednik może wziąć prowizję dopiero przy podpisywaniu umowy najmu. Większość studentów szuka jednak mieszkania na własną rękę. Nie chcą bowiem płacić prowizji. Wynająć lokum jest stosunkowo łatwo: ogłoszenia są w gazetach, w Internecie. Lokali możemy też szukać na uczelniach, gdzie nierzadko na tablicach informacyjnych wiszą ogłoszenia. Jeżeli decyzja została już podjęta i odpowiednie mieszkanie znalezione, to nie można zapomnieć o umowie najmu. Jest ona niezbędna, gdyż zabezpiecza prawa najemcy i właściciela lokalu, a także określa warunki najmu. Gotowe szablony takich umów można znaleźć w Internecie. Wzór nie jest potrzebny, gdy umowa zostaje zawarta w obecności pośrednika. Osobę, która chce wynająć mieszkanie, obowiązuje kilka zasad. -Przede wszystkim powinna zawrzeć umowę na piśmie, ponieważ w razie sporu trudno będzie dochodzić swoich racji - radzi Beata Orłowska. -Taką umowę właściciele chcą podpisywać najczęściej na czas określony, zwykle na rok. Dla studentów nie jest to jednak korzystne. Muszą bowiem płacić także za wakacje. Od obu stron zależy jednak, w jakiej wysokości ustalą opłaty za to mieszkanie. Przepisy nie narzucają tutaj jakichkolwiek zasad, można więc próbować wynegocjować niższe opłaty za miesiące wakacyjne. -Podobnie jest z terminem, do którego trzeba regulować należności. Warto jednak sprecyzować w umowie, do którego dnia powinny wpłynąć pieniądze i czy właścicielowi będą przekazywane do ręki czy też przelewem na konto - wyjaśnia Anna Woźniak, prawnik z Polanowscy Nieruchomości sp. z.o.o. Wielu właścicieli pobiera kaucję, najczęściej w wysokości jednomiesięcznej opłaty za mieszkanie. Ma ona pokryć ewentualne zniszczenia w lokalu. Zwraca się ją najczęściej w chwili rozwiązania umowy, jeżeli w mieszkaniu nie ma żadnych zniszczeń z winy studenta. -Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu dopiero po upływie okresu, na jaki została zawarta. Najemca ma obowiązek płacić czynsz przez cały ten czas. Właściciel i najemca mogą umowę wcześniej wypowiedzieć, ale muszą się trzymać wskazówek zawartych w przepisach oraz w umowie -dodaje Beata Orłowska. Dlatego warto w umowie podać powody, przy których umowę można rozwiązać wcześniej. Takie podstawowe to przede wszystkim długotrwałe zaleganie z opłatami, zakłócanie porządku domowego, dewastowanie mieszkania. Do umów najmu stosuje się głównie kodeks cywilny. W dniu odbioru kluczy zawsze należy spisać stan liczników gazu, wody i prądu. Warto też zadbać o spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania, w którym zostanie opisany jego stan. Dzięki temu uniknie się później nieporozumień dotyczących usterek w lokalu. masz pytanie do autorki, e-mail: r.krupa@rzeczpospolita.pl ¦ dane zawierających umowę (nazwiska, daty urodzenia, numery dowodów tożsamości) ¦ dokładne określenie przedmiotu umowy, dokładny opis wynajmowanego mieszkania - adres, powierzchnia, liczba pokoi, wyposażenie ¦ wysokość opłat i terminy ich uiszczania, a także odsetki w razie opóźnień ¦ forma płatności - do ręki, pocztą czy na konto ¦ czas trwania umowy i okres jej wypowiedzenia oraz powody wypowiedzenia umowy ¦ prawa i obowiązki stron (np. naprawy usterek itd.) ¦ wysokość ewentualnej kaucji Jeśli wynajmujemy takie mieszkanie w kilka osób, bardzo ważne jest, aby wszystkie zostały wymienione w umowie jako najemcy i wszystkie ją podpisały. To uchroni nas np. przed koniecznością płacenia za szkody, które wyrządził ktoś inny. Wzór umowy najmu przygotowany przez Emmerson Nieruchomości na stronie www.rp.pl/prawo/wzory 
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL