fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Gminne nie dla radnego

Radny, który prowadził gabinet medycyny szkolnej na terenie szkoły, naruszył zakaz wykonywania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego - orzekły Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie i Naczelny Sąd Administracyjny.
Zakaz ten ma charakter bezwzględny - podkreślił NSA. A choć orzeczenie dotyczyło radnego minionej kadencji, nie straciło na aktualności. Wskazuje także na zasady orzecznictwa sądowego w takich sprawach.
Radny Rady Gminy Piecki Adam P. prowadził indywidualną praktykę pielęgniarską w pomieszczeniu na terenie szkoły podstawowej, wykorzystywanym jako gabinet medycyny szkolnej, użyczonym mu przez dyrektora szkoły. Wojewoda warmińsko-mazurski stwierdził w zarządzeniu zastępczym wygaśnięcie mandatu radnego. Jako podstawę prawną wskazał przepisy ustaw o samorządzie gminnym oraz ordynacji wyborczej dorad gmin rad powiatów i sejmików województw. Zakazują one radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę Rady Gminy Piecki. W ocenie sądu połączenie prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego z wykonywaniem przez Adama P. mandatu radnego stanowiło złamanie zakazu określonego wart. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 190 ust.2 ordynacji wyborczej wygaśnięcie mandatu powinna stwierdzić RG Piecki w drodze uchwały. Skoro tego nie uczyniła, wojewoda musiał wydać rozstrzygnięcie nadzorcze.
W skardze kasacyjnej do NSA gmina zarzuciła wyrokowi WSA w Olsztynie błędną interpretację art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jej zdaniem Adam P. nie naruszył ustawowego zakazu. Przyjmowanie dzieci w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku szkolnym podyktowane jest dobrem dzieci. Zwłaszcza że szkoła podstawowa razem z gimnazjum jest jedyną placówką oświatową w Pieckach, a Adam P. - jedynym pielęgniarzem szkolnym na terenie gminy. Został więc poniekąd zmuszony doświadczenia usług na terenie szkoły. Skoro zatem trudno się dopatrzyć w tych okolicznościach naruszenia celu, dla którego ustawodawca wprowadził zakaz określony w art. 24f, bezwzględne jego stosowanie jest nieuzasadnione.
Naczelny Sąd Administracyjny podzielił jednak stanowisko WSA i oddalił skargę kasacyjną. Zdaniem NSA olsztyński WSA trafnie przyjął, że radny naruszył wspomniany zakaz. Mienie komunalne służyło bowiem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ograniczenia wprowadzone wart. 24f ust.1 ustawy o samorządzie gminnym nie pozwalają radnym na prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia publicznego, o którym mają decydować w imieniu i interesie wszystkich mieszkańców.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA