Fundusz alimentacyjny pomoże rodzinom dłużniów

Niepełne rodziny o dochodzie nie wyższym niż 725 zł na osobę będą miały prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzieci, na które drugi z rodziców nie płaci alimentów.
Taka jest poselska propozycja nowej ustawy o funduszu alimentacyjnym, której pierwsze czytanie odbędzie się na piątkowym posiedzeniu Sejmu. Świadczenie będzie się należało, jeśli egzekucja alimentów okaże się bezskuteczna, choćby częściowo. Ma przysługiwać w kwocie zasądzonych alimentów, nie wyższej jednak niż 500 zł. Jeśli komornik wyegzekwuje alimenty w części, dziecko dostanie różnicę między ściągniętą częścią a tym, co zasądzono. Wedle projektu do świadczenia alimentacyjnego będą uprawnione dzieci do 18 lat, a do 25 lat te, które się uczą w szkole lub w szkole wyższej, niepełnosprawne zaś - bezterminowo.Wniosek o wypłatę świadczenia z funduszu wraz z zaświadczeniem komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów trzeba będzie złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Przy czym zaświadczenie komornika będzie obejmowało okres trzech miesięcy; w nim znajdzie się informacja o stanie eg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL