fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Państwo dopłaci do książek i mundurków

Uczniowie z najbiedniejszych rodzin dostaną dofinansowanie do szkolnej wyprawki - podręczników i mundurków. Wystarczy, że ich rodzice złożą w szkole odpowiedni wniosek
Tak wynika ze specjalnego rządowego programu, który przewiduje, że na pomoc mogą liczyć uczniowie, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł. Wsparcie dostaną jednak tylko zaczynający roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III podstawówki lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia. Wartość pomocy waha się od 70 zł (przedszkolaki) do nawet 170 zł (klasy trzecie). Na 50 zł dopłaty do mundurka mogą natomiast liczyć ubodzy uczniowie zarówno z podstawówek, jak i gimnazjów.Wniosek o pomoc trzeba złożyć w szkole, do której będzie od września uczęszczał uczeń. Terminy składania wniosków ustalają poszczególne gminy, ale warto to uczynić jak najszybciej. O termin składania wniosków najlepiej zapytać w szkole.Część gmin już wyznaczyła terminy - z reguły jest to ostatni tydzień lipca. Wniosek składają rodzice, ewentualnie prawni opiekunowie ucznia, rodzice zastępczy, a także - za ich zgodą - dyrektor szkoły, nauczyciel lub ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA