fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Licytacja gruntów w trybie egzekucji to też sprzedaż

Nabywca gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do 100 ha ma prawo do zwolnienia z podatku rolnego także wtedy, gdy kupił je w drodze licytacji publicznej.
Taki, prawomocny już, wyrok zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.Sąd rozpatrywał skargę Bogdana B. Po nabyciu 95,64 ha gruntów rolnych na powiększenie posiadanego gospodarstwa rolnego wystąpił on do wójta gminy Hajnówka o przyznanie zwolnienia od podatku rolnego. Zwolnienie takie przewiduje art. 12 ust. 4 ustawy o podatku rolnym.Wójt odmówił, gdyż jego zdaniem nie zostały spełnione ustawowe przesłanki zwolnienia. Grunty rolne nabyto w drodze licytacji, w trybie postępowania egzekucyjnego. Nie była to umowa sprzedaży, na którą położono główny akcent we wspomnianym przepisie. Tytułem własności stało się prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o przysądzeniu własności. Takiego tytułu jako uprawniającego do przyznania zwolnienia nie przewidziano. W razie braku umowy sprzedaży nie można zaś przyznać zwolnienia.W skardze do sądu Bogdan B. zwrócił uwagę, że ustawodawca posługuje się pojęciem "sprzedaż" r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA