Urząd sam sobie nie musi niczego wyjaśniać

Jeśli urząd skarbowy występuje jednocześnie w roli wierzyciela i organu egzekucyjnego, nie musi wydawać postanowienia, w którym wierzyciel się wypowiada w kwestii zgłoszonych zarzutów. Kierowałby je bowiem do siebie
W sprawach podatkowych sytuacje takie są częste. Jedna z nich zdarzyła się łódzkiej Drukarni Offsetowej Firet Druk, która nie uregulowała zaległości podatkowych.Naczelnik urzędu skarbowego wystawił tytuł wykonawczy i wszczął wobec niej egzekucję. Nie chciał jej wstrzymać ani rozłożyć zaległości na raty.Podatniczka wniosła zarzuty do postępowania, domagając się jego zawieszenia do czasu ich rozpatrzenia.Ponieważ organy skarbowe (najpierw naczelnik urzędu, a potem dyrektor izby) uznały zarzuty za bezzasadne, drukarnia złożyła skargę do WSA.- Wierzycielem w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym jest ten sam podmiot, który je prowadzi, czyli naczelnik urzędu skarbowego. Nie jest więc celowe, aby przedstawiał sobie własne stanowisko co do zgłoszonych zarzutów -wyjaśnił sąd.Oddalając skargę, dodał, że postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela ma sens tylko wtedy, gdy nie jest on równocześnie organem egzekucyjnym.Konsekwencją takiego wyr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL