Kto odpowiada za zaległości

Upadły wspólnik spółki cywilnej odpowiada również za zaległości podatkowe powstałe w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka
Tak 23 sierpnia br. orzekł WSA w Olsztynie (I SA/Ol 173/07), oddalając skargę na decyzję orzekającą solidarną odpowiedzialność dwóch byłych wspólników spółki cywilnej za jej zaległości w podatku VAT.Zaległości dotyczyły kilku miesięcy 2000, 2002 i 2003 r. i wynikały z nieuregulowania kwot wykazanych w deklaracjach. W listopadzie 2001 r. została ogłoszona upadłość wspólników spółki cywilnej. Urząd skarbowy zgłosił swoje wierzytelności wobec upadłych, ale nie zostały one zaspokojone. Dodatkowo w toku postępowania upadłościowego, w wyniku czynności syndyka, powstały kolejne zaległości podatkowe. Postępowanie upadłościowe zakończyło się w grudniu 2005 r. i w styczniu 2006 r. syndyk złożył zgłoszenie VAT-Z.Podstawą prawną decyzji organów podatkowych był art. 115 § 1 i 2 ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi wspólnik spółki cywilnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL