fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zbankrutować może również mała firma

Rzeczpospolita
Sąd, na wniosek upadłego będącego osobą fizyczną, może orzec o umorzeniu w całości lub w części jego zobowiązań, chociaż nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Zrobi to jednak w wyjątkowych sytuacjach
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej ma zdolność upadłościową. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F84704B8D067B8D203E2937F769347B0?id=328912]prawa upadłościowego i naprawczego (DzU z 2009 r., nr 175, poz. 1361)[/link] przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 [sup]1[/sup] § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.[srodtytul]Stan niewypłacalności[/srodtytul]Podstawę do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy stanowi zaistnienie stanu niewypłacalności. Powstaje on wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. [b]W każdym przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności powstaje obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłoś...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA