Ojcu bliźniąt należą się dwa dni wolnego

[b]Pracownik jest zatrudniony na stanowisku informatyka. Pracuje w naszej firmie od pięciu lat. Dwa dni temu jego żona urodziła bliźnięta. Czy w tej sytuacji przysługują mu cztery dni urlopu okolicznościowego, po dwa dni na każde dziecko?[/b][b]Nie[/b]. Pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, przysługują dwa dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W tej sytuacji podwładny powinien jak najszybciej zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące w danej firmie nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności podwładnego, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uwa...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL