fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Klęski żywiołowe

300 tys. zł. dla ofiar powodzi

Wiosenna powódź na Podkarpaciu
Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Osoby, które straciły domy w wyniku powodzi, osuwiska czy huraganu mogą otrzymać pomoc sięgającą 300 tysięcy złotych
Pomoc może być przyznana, jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o nakazie rozbiórki zniszczonego budynku, a poszkodowani chcą się przeprowadzić na teren niezalewowy. Jeśli natomiast będą chcieli zamieszkać w wybudowanych przez gminę mieszkaniach komunalnych lub budynkach pieniądze zostaną przekazane samorządom.
Ze względu na rozmiary tegorocznej powodzi, rząd podjął działania, aby pomóc poszkodowanym. Wprowadzone zostały liberalne zasady, dzięki którym pomoc będzie dostosowana do indywidualnej sytuacji poszkodowanych. W ten sposób rządowe wsparcie trafi do jak największej liczby powodzian. Podobnie jak przy wypłatach zasiłków do 20 lub 100 tysięcy złotych na remont czy odbudowę budynków mieszkalnych zaproponowana przez rząd pomoc jest elastyczna.
Pomoc do 300 tysięcy złotych wypłacana będzie w formie zasiłku celowego. Przyznawana będzie tym, poszkodowanym, którzy zdecydują się przenieść w inne niezagrożone powodzią miejsce. Wypłaty zasiłków będą dokonywane przez miejscowe ośrodki pomocy społecznej, niezależnie od kryterium dochodowego. Przyznane środki finansowe nie mogą być przeznaczone na odbudowę budynków gospodarczych, domków letniskowych i rekreacyjnych. Pomoc jest udzielana na wniosek osoby poszkodowanej. Z wnioskiem może wystąpić: właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od powierzchni zniszczonego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w zniszczonym budynku mieszkalnym. Pomoc przyznawana jest po oszacowaniu szkód przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia - na przykład rzeczoznawców. Pieniądze przyznawane są w ratach, z czego pierwsza z nich wynosi do 30 procent kosztów budowy budynku. Pieniądze przyznawane są niezależnie od odszkodowania, które przysługuje z tytułu ubezpieczenia budynku mieszkalnego od skutków klęsk żywiołowych lub zasiłku celowego do 6 tysięcy złotych.
Osoby, które otrzymały środki finansowe muszą przedstawić faktury i rachunki potwierdzające poniesienie kosztów z przyznanego zasiłku. Jeśli osoba, która otrzymała zasiłek, nie przedstawi odpowiednich dokumentów albo przeznaczy pomoc na inny cel, będzie musiała ją zwrócić. Jeśli osoby poszkodowane nie zdecydują się na samodzielną odbudowę swoich domów lub mieszkań, a będą chciały zamieszkać w wybudowanych przez gminę mieszkaniach komunalnych lub budynkach to dotacje otrzymają jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc rządu wynosić będzie do 300 tysięcy złotych na jeden budynek lub lokal mieszkalny o powierzchni odpowiadającej powierzchni zniszczonego obiektu, nie więcej jednak niż 100 metrów kwadratowych.
Źródło: Polskie Radio
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA