fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Rada nie może określić, komu gmina wyprawi pogrzeb

Fotorzepa, Wojtek Jargiło w.j. Wojtek Jargiło
Czy rada gminy może w uchwale określić krąg osób uprawnionych do pogrzebu na koszt gminy?
[b]Nie[/b]. Takie postanowienia uchwały rady gminy naruszają przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Regulacja ta określa, komu prawo do pogrzebu przysługuje.
Generalnie są to wszelkie zwłoki ludzkie. Ustawa ta określa również krąg podmiotów, na których ciąży obowiązek (które mają uprawnienie) do sprawienia pogrzebu zmarłemu. Generalnie są to tzw. osoby najbliższe (rodzina, krewni, powinowaci).
Zwłoki niepochowane mogą zostać przekazane uczelniom medycznym prowadzącym działalność dydaktyczną i badawczą.
Jeżeli zwłoki nie zostaną pochowane przez rodzinę ani nie zostaną przekazane uczelni medycznej, to obowiązek ich pogrzebania spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu. Wynika to wprost z treści art. 10 ust. 3 omawianej ustawy.
[i]Podstawa prawna:
– art. 10 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F28DA82C7276EC0D64E7FBB27AD8760E?id=80657]ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 23, poz. 295 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA