fbTrack

Finanse

Sudan wybuduje elektrownię atomową

AFP
Nowa elektrownia jądrowa pozwoli Sudanowi zlikwidować niedobory energetyczne. Jej budowa zostanie ukończona do 2030 r.
Docelowo ma ona mieć cztery reaktory produkujące od 300 do 600 megawatów energii rocznie. Według Mohameda Ahmeda Hassan el-Tayeb, szefa agencji atomowej energii Sudanu, budowa elektrowni pochłonie od 3 do 6 mld euro.
W stworzeniu reaktora badawczo-testowego pomoże Sudanowi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA), której ten kraj jest członkiem. Dostarczy też Sudanowi ekspertów i zorganizuje szkolenia. Budowę poprzedzi studium wykonalności, również sfinansowane ze środków agencji.
— Zrobiliśmy analizę energetyczną w zakresie prognozowania popytu i podaży i okazało się, że elektrownie wodne nie są wystarczające, aby zaspokoić krajowy popyt na energię elektryczną, dlatego myślimy o dywersyfikacji źródeł energii budując dodatkowe elektrownie węglowe, a także jądrowe - taki jest plan — powiedział. Szacuje się, że plany Sudanu zakładające zwiększenie inwestycji w przemyśle, olbrzymie przedsięwzięcia agrarne, a także dynamicznie rosnąca populacja, zwiększą zapotrzebowanie na energię elektryczną do 2020 r. aż do 23 tys. MW. — IAEA pomaga nam w kwestiach umożliwiających rozpoczęcie takiego projektu, w tym dotyczące bezpieczeństwa oraz regulacji prawnych — dodał El-Tayeb. Ma nadzieję na rozpoczęcie przetargu na sprzęt i technologie w ciągu następnych pięciu lat. Budowa samego zakładu to według niego kolejne 10 lat. W pierwszej kolejności miałby powstać reaktor badawczy, służący do szkolenia personelu i do produkcji izotopów promieniotwórczych, które mogą być wykorzystywane w medycynie do leczenia i diagnostyki nowotworów, a także w rolnictwie do tworzenia gatunków odpornych na choroby lub zmniejszenia populacji owadów. — Obecnie tylko około 20 procent kraju ma dostęp do energii elektrycznej - musimy osiągnąć poziom 80 procent do roku 2020 — powiedział El-Tayeb, dodając, że równolegle Sudan będzie rozbudowywał elektrownie wodne, zakłady zasilane paliwami kopalnymi oraz alternatywne źródła energii. Sudan jest sygnatariuszem traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i ma prawo do pokojowego zastosowania tej technologii.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL