fbTrack

Praca w samorządzie

Radny powie o zarobkach przewodniczącemu rady

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Czy są jakieś zasady mówiące, w jaki sposób przewodniczący rady powinien przyjmować oświadczenia majątkowe od radnych? Czy muszą one być składane na biuro podawcze i opatrzone prezentatą? Czy należy radnym wydawać jakieś potwierdzenie?
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B01737DC1F111C5C33F2C673DF01A35B?id=163433]Ustawa o samorządzie gminnym[/link] nie wprowadza żadnych specjalnych zasad dotyczących składania oświadczeń majątkowych przez radnych. Zastosowanie może znaleźć [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ACCF15757F02884BA0C79C3CEDAB3707?id=80107]rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (DzU nr 112, poz. 1319 ze zm.)[/link].
Jednakże to, o czym przede wszystkim powinien pamiętać przewodniczący, to prowadzenie ewidencji przyjmowanych oświadczeń i PIT (może być prowadzona w dowolnej formie, np. zeszytu z odpowiednimi rubrykami) a także wydawanie osobom składającym oświadczenie majątkowe zaświadczenia o złożeniu oświadczenia i kopii PIT (może być to prezentata na kserokopii dokumentów składanych lub odręcznie napisana i podpisana kartka). Przewodniczący rady może się wyręczyć przy przyjmowaniu oświadczeń majątkowych pracownikami biura rady, przy czym oświadczenia powinny być składane w taki sposób, aby ich część niepodlegającą ujawnieniu była chroniona (np. w zaklejonej kopercie). Przewodniczący może bowiem upoważnić pracowników biura rady wyłącznie do dokonywania czynności techniczno-ewidencyjnych związanych z odbiorem oświadczeń. Należy także pamiętać o tym, aby przed upływem terminu składania oświadczeń przewodniczący rady poinformował radnych o zasadach ich składania. —cyran
[i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ACCF15757F02884BA0C79C3CEDAB3707?id=80107]rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (DzU nr 112, poz. 1319 ze zm.)[/link][/i].
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL