fbTrack

Szef oddeleguje jedynie na trzy miesiące

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych zadań niż ustalone w umowie o pracę. Ale tylko na ściśle określony czas
Możliwe jest to na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku. Jeżeli po upływie tego okresu pracownik nadal wykonuje powierzone obowiązki i stan ten akceptuje, to można przyjąć, że doszło w sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia zmieniającego jego warunki pracy.[srodtytul]Na określony czas[/srodtytul]Możliwość powierzenia innej pracy przewiduje art. 42 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link], w myśl którego wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.Pracodawca może więc skierować pracownika do innej pracy tylko na określony czas, który łącznie w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL