fbTrack

Papierowa faktura w elektronicznej postaci

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Z przepisów nie wynika bezpośrednio, że przesyłanie faktur papierowych jest dopuszczalne drogą elektroniczną. Ani też to, że mogą być one przechowywane w postaci elektronicznej. Zezwalają na to orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który powołał się na prowspólnotową wykładnię. Niemniej ich bliższa analiza rodzi pewne wątpliwości
W ostatnim czasie NSA wydał dwa wyroki dotyczące stosowania środków elektronicznych wobec faktur papierowych. Chodzi o [b] orzeczenia: z 20 maja 2010 r. (I FSK 1444/09) i z 3 listopada 2009 r. (I FSK 1169/ 08)[/b]. Według zapowiedzi resortu finansów przyczynią się one do zmiany rozporządzenia o elektronicznych fakturach. Przy tej nowelizacji przydałoby się jednak uwzględnić pewne wątpliwe kwestie.[srodtytul]Konieczny wydruk[/srodtytul]Po pierwsze NSA w orzeczeniu I FSK 1444/09 nie zaaprobował rozwiązania, że faktury przesyłane drogą elektroniczną mogą być w tej samej formie przechowywane. Z argumentacji sądu wynika, że możliwe jest przesłanie kontrahentom papierowych faktur w sposób elektroniczny. Niemniej nie zwalnia to z obowiązku ich wydrukowania przez podatników po to, by np. móc skutecznie odliczyć VAT.Wystawianie faktur papierowych musi zawsze odbyć się z przynajmniej jednokrotnym ich wydrukowaniem zarówno przez wystawcę, jak i odbiorcę. Innymi słow...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL