fbTrack

Co innego nagroda, co innego premia

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
O tej pierwszej decyduje wyłącznie szef. Z kolei o drugiej przesądzają przepisy wewnątrzzakładowe, co powoduje, że pracownicy mogą o nią walczyć w sądzie
[b]– Czy jest różnica między premią uznaniową a nagrodą, a jeśli jest, to jaka? Jakie są konsekwencje przyznania obu świadczeń? [/b]– pyta czytelnik.Inny jest charakter obu świadczeń. W efekcie każde z nich jest inaczej traktowane przy obliczaniu innych należności ze stosunku pracy.[srodtytul]Według uznania[/srodtytul]Nagroda jest świadczeniem rzeczowym lub pieniężnym przyznawanym za indywidualne osiągnięcia pracownika według swobodnego uznania pracodawcy. Zgodnie z art. 105 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link] szef może ją dać m.in. za wzorowe wypełnianie obowiązków, podnoszenie wydajności pracy i przejawianie inicjatywy w pracy.Bez względu na powód przyznania tego świadczenia nie ma ono charakteru roszczeniowego i nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę [b](wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 2000 r., I PKN 17/00). [/b]Uznaniowość polega na tym, że zarówno o przyznaniu nagrody pracownikowi, jak o je...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL