fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolniony z podatku jest tylko wkład gotówkowy

www.sxc.hu
Przychodem ze zwrotu rekompensaty za pozostawiony w spółce jawnej majątek trwały, powstały i nabyty w wyniku działalności spółki, trzeba podzielić się z fiskusem
[b]Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 16 lutego 2010 r. (I SA/Wr 1798/09).[/b]Spór dotyczył interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 50 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link]. Przepis ten zwolnieniem przedmiotowym dotyczącym przychodów uzyskanych w ramach działalności w formie spółki osobowej, w tym także spółki jawnej, obejmuje wyłącznie przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów, i to do wysokości jedynie wniesionych wkładów.Brak jest w nim odniesienia wprost do udziału w spółce osobowej, gdyż pojęcie udziałów ustawodawca powiązał wyłącznie ze spółdzielnią.Zdaniem sądu dla ustalenia terminu „wkład w spółce osobowej” należy sięgnąć do kodeksu spółek handlowych.W art. 28 mówi on, że majątek spółki (jawnej) stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Wkłady mogą mieć formę pieniężną lub nie...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA