fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Zostań krajowym liderem nowoczesnych firm

Fotorzepa
Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnokrajowego konkursu dla przedsiębiorstw, gmin i organizacji „Krajowi liderzy innowacji i rozwoju 2010”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września
Dla firm to szansa na promocję, a dla zwycięzcy dodatkowo prawo do posługiwania się tytułem krajowego lidera innowacji i rozwoju w jednej z wyróżnianych kategorii. I tak może to być:
- innowacyjna firma,
- innowacyjny produkt,
- innowacyjna usługa,
- innowacyjny projekt unijny,
- dynamicznie rozwijająca się firma.
Do udziału w konkursie mają prawo zgłaszać się wszystkie firmy, zarówno mikro-, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Oprócz nich o laur zwycięzcy mogą się ubiegać w osobnych kategoriach gminy oraz organizacje. W tegorocznym konkursie oceniane będą projekty i inicjatywy innowacyjne oraz rozwojowe zrealizowane po 1 stycznia 2007 r.
Wyjątek stanowi kategoria innowacyjny projekt unijny, gdzie oceniane będą projekty zakończone do 31 grudnia 2008 r. W tym przypadku przez zakończenie projektu należy rozumieć jego ostateczne rozliczenie, w tym w szczególności otrzymanie ostatniej transzy środków unijnych.
[srodtytul]MSP nie płacą[/srodtytul]
Udział dla mikro-, małych i średnich firm w konkursie jest bezpłatny. To powinno być dodatkową zachętą do tego, aby się nim zainteresować i poświęcić chwilę na zapoznanie się z regulaminem, a następnie wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Firma nie ma przecież nic do stracenia, a jedynie szansę pokazać się jako dynamiczna i nowoczesna. Duże przedsiębiorstwo musi wnieść opłatę, która wynosi 2450 zł netto.
Cały konkurs składa się z dwóch etapów – wojewódzkiego i ogólnokrajowego. Ten pierwszy zostanie zakończony 10 grudnia, kiedy to poznamy liderów regionalnych. Ogłoszenie wyników edycji ogólnopolskiej ma nastąpić do 17 grudnia.
Informacje z wynikami zostaną udostępnione na stronie [link=http://www.liderzyinnowacji.pl]www.liderzyinnowacji.pl[/link]. Ponadto organizator konkursu, którym jest Fundacja Innowacji i Rozwoju, zobowiązuje się do przekazywania informacji o jego zwycięzcach w wybranych środkach masowego przekazu o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim.
To właśnie, oprócz możliwości samej rywalizacji i porównania z innymi firmami z całego kraju, nagroda za udział w tym projekcie. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu mogą zostać członkami Klubu Innowacji i Rozwoju, który jest specjalną platformą wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy środowiskami gospodarczymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi a środowiskiem akademickim oraz związanym z badaniami i rozwojem.
I tu znowu dobra wiadomość, ponieważ uczestnicy konkursu stają się tzw. zwykłymi uczestnikami tego klubu, a tym samym korzystanie z platformy nie wymaga od nich wnoszenia żadnych opłat.
[srodtytul]Wypełnij ankietę[/srodtytul]
Zgłoszenie do udziału w konkursie wymaga m.in. zaakceptowania regulaminu i wypełnienia ankiety. Dokumenty te można pobrać ze strony [link=http://www.liderzyinnowacji.pl]www.liderzyinnowacji.pl[/link]. Firma ma prawo startować w jednej wybranej kategorii, jak i w kilku naraz. Wtedy musi wypełnić dodatkowe pola w arkuszu ankiety, opisując m.in. te elementy, które podlegają ocenie (patrz tabela).
Najwięcej rubryk jest do wypełnienia w przypadku ubiegania się o tytuł „Innowacyjna firma”. Niezależnie od kategorii trzeba oczywiście podać dane adresowe firmy i jej nazwę oraz określić status (mikro-, mała, średnia). Na potrzeby konkursu organizatorzy przyjęli, że o wielkości firmy będzie decydować jedynie wielkość zatrudnienia. I tak mikrofirma to ta, która zatrudnia od jednej do dziewięciu osób, mała od dziesięciu do 49, średnia od 50 do 249.
Duże przedsiębiorstwo to takie, gdzie zatrudnienie przekracza 249 osób. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela jego biuro – Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. 22 621 30 00, [link=http://www.liderzyinnowacji.p]www.liderzyinnowacji.p[/link]l.
[srodtytul]Zdecydują przychody[/srodtytul]
O zdobyciu tytułu dynamicznie rozwijającej się firmy decydują finanse. W tej kategorii ocenie będą podlegać:
- wartość przychodów ze sprzedaży w 2008 roku w stosunku do przychodów ze sprzedaży w 2007 r.,
- wartość przychodów ze sprzedaży w 2009 roku w stosunku do przychodów ze sprzedaży w 2008 r.,
- wartość zysku netto w roku 2008 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2007,
- wartość zysku netto w roku 2009 w stosunku do wartości zysku netto w roku 2008.
Podstawą końcowej oceny będzie średnia arytmetyczna z tych czterech wymienionych kryteriów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA