fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Pierwsze obwieszczenia wyborcze do 12 lipca

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Na kim ciąży obowiązek ustalenia liczby radnych wybieranych w danej gminie? Do kiedy należy opublikować informacje w tej sprawie? – pyta p. Adam, mieszkaniec jednej z mazowieckich gmin.
Odpowiedzi na to pytanie udzielają przepisy samorządowej ordynacji wyborczej. Zgodnie z nią liczbę radnych wybieranych do rad ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda po porozumieniu z komisarzem wyborczym – odpowiednio do zasad określonych w niniejszej ustawie oraz ustawach odrębnych.
Następuje na podstawie liczby osób zamieszkałych na obszarze działania danej rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.
Informacja na ten temat podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz – w każdej gminie – w formie obwieszczenia. Powinno to nastąpić najpóźniej cztery miesiące przed upływem końca kadencji. W 2010 r. dniem tym jest 12 lipca, ponieważ kadencja organów samorządowych, która rozpoczęła się w 2006 r., kończy się 12 listopada bieżącego roku.
[i]Podstawa prawna:
– art. 27 i 28 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E6FE7ACE2D3C0D4FEE7C5D25C76591A2?id=170645]ustawy z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 159, poz. 1547 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA