Rpkom

Komisja upomina UKE: za wysokie MTR dla CenterNetu

Komisja Europejska wysłała dzisiaj pismo do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie proponowanej przez UKE metodologii ustalania stawek za zakańczanie połaczeń w sieci CenterNetu, operatora, który zaczyna budować sieć mobilną w paśmie 1800 MHz.
UKE chce, aby do maja 2011 Centernet pobierał 0,65 zł za minutę połączenia w głównym okresie taryfikacyjnym (0,40-0,48 zł w dwóch pozostałych okresach taryfikacyjnych), wobec 0,17 zł za minutę, jaką dzisiaj pobierają trzy duże sieci komórkowe. Play pobiera 0,40 zł za minutę.  
Od maja 2011 r. do grudnia 2015 r. stawka MTR w sieci CenterNetu będzie obliczana jako procent od stawki MTR trzech dużych sieci komórkowych. Od maja 2011 r. wskaźnik na korzyść CenterNetu wyniesie 241 proc. i będzie stopniowo spadał. Od 1 grudnia 2015 r. stawki MTR zostaną wyrównane.   - Ta asymetria jest zaskakująco wysoka, jak na europejskie warunki i ma obowiązywać znacznie dłużej, niż to wynika z ostatnich zaleceń Komisji - powiedziała Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego. Komisja uważa, że podstawową przesłanką do określania stawek terminacyjnych w sieciach operatorów powinny być ponoszone przez nich koszty. Według Komisji stawka kosztowa powinna obowiązywać w sieci CenterNetu już od maja 2013 r. Komisja Europejska wezwała UKE do zrewidowania swojej decyzji odnośnie MTR w sieci tego operatora.
  CenterNet dysponuje pasmem 1800 MHz od 2007 r. Według stanu na początek grudnia br. operator dysponuje pozwoleniami radiowymi na trzy nadajniki sieci GSM. Ponadto ma umowe o roaming krajowy z Polską Telefonią Cyfrową. Według [link=index.php?option=com_content&view=article&id=605:centernet-skorzysta-z-infrastruktury-aero-2&catid=2:newsy]ostatniej informacji[/link] zdecydował się współdzielić swoją częstotliwość z Aero2, spółką z grupy Polsatu. [link=http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1999&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en]Informacja prasowe Komisji Europejskiej o zastrzeżeniach do MTR w sieci CenterNetu[/link]
Źródło: rpkom.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL