Opinie

List w obronie kardynała Stanisława Dziwisza

Warszawa, 15 kwietnia 2010
Eminencjo,
przesyłamy wyrazy podziwu za związanie osoby śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Wawelem oraz wyrazy solidarności. Ksiądz Kardynał stał się obiektem brutalnych ataków, jak poprzednio Jan Paweł II, ks. Jerzy Popiełuszko, a obecnie Benedykt XVI. Przeżywa Eminencja trudne chwile nie tylko bolesne, gdyż być w jednym szeregu z tymi obrońcami prawdy jest zaszczytem i rodzajem trudnego szczęścia w świetle wiary chrześcijańskiej. Prosimy też o przekazanie wyrazów wdzięczności Współpracownikom Eminencji, Księżom z Kurii Metropolitalnej. Modlimy się o siły dla Księdza Kardynała i duchowieństwa w Krakowie w najbliższych dniach tytanicznej pracy i potem na drodze świadectwa miłości Boga i człowieka.” [b]Dopisek 16 kwietnia 2010:[/b]
Uwzględniając apel Episkopatu o wyciszenie sporów postanowiliśmy - nie zniżając się do poziomu osób awanturujących się ostatnio w Krakowie - przekazać nasze oświadczenie opinii publicznej dopiero po uroczystościach pogrzebowych. [i]Mgr Przemysław Alexandrowicz Prezes KIK Poznań, Emilia Andrzejewska-Golec, Prof. dr hab. Marek Andrzejewski U Szczeciński, Dr Róża Antkowiak UAM, Prof. zw. dr hab. Wiesław Antkowiak UAM, Dr Adam Babula UAM, Dr Maria Dąbrowska-Bąk UAM, Doc. Dr Olgierd Baehr Poznań, Prof. dr hab. Michał Banaszak UAM, Józef Bancewicz, przewodniczący Rady Związku Sybiraków Wielkopolski, Dr Lidia Banowska UAM, Marek Banowski Poznań, Krzysztof Bilica, muzykolog i pisarz, Prof. zw. dr hab. Zbigniew Blok UAM, Prof. zw. dr hab. Czesław Błaszak UAM d.h.c., Prof. zw. dr hab. Jacek Błażewicz PPoznańska d.h.c, Prof. dr hab. Krystyna Boczoń UMedyczny Poznań, Prof. dr hab. Władysław Boczoń UAM, Dr Krzysztof Borowczyk UAM, Ks. Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz UAM, Dr Mirosław Boruta UPedagogiczny Kraków, Dr Dariusz Bryl UAM, Mgr Jan Bryła Lublin, Prof. dr hab. Władysława Bryła UMCS, Tomasz Burek, historyk i krytyk literacki, Prof. zw. dr hab. Adam Choiński UAM, Dr Remigiusz Ciesielski UAM, Dr Stefan Cofta UMedyczny Poznań, Dr Wilhelm Czapliński, Dr Elżbieta Czarniewska UAM, Prof. dr hab. Czesław Czebreszuk UAM, Mgr Zbigniew Czerwiński Wiceprzew. Sejmiku Woj. Wkp., Prof. zw. dr hab. Teresa Czyż UAM, Prof. dr hab. Jacek Dabert UAM, Dr Mirosława Dabert UAM, Ewa Dałkowska, aktorka, Artur Dmochowski, twórca TVP Historia, Prof. zw. dr hab. Kazimierz Dopierała UAM, Prof. zw. dr hab. Leon Drobnik UMedyczny Poznań, Antoni Dubis, Bożena Dubis, Prof. Tadeusz Duda, Prof. zw. dr hab. Edward Dutkiewicz UAM, Prof. dr hab. Maria Dutkiewicz UAM, Prof. dr Krzysztof Dybciak, literaturoznawca, Leszek Elektorowicz, pisarz, Prof. Tomasz Gąsowski, historyk , UJ, Jerzy Gdula, Wiesława Gdula, Mgr Dorota Gołębska Warszawa, Mgr inż. Jacek Gołębski Warszawa, Prof. dr hab.Janusz Gołaś, AGH w Krakowie, Prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz UAM, Prof. dr hab. Krzysztof Grygiel UAM, Ewa Grzebieniak, Józef Grzebieniak, Prof. Witold Grzebisz, U Prz. Poznań, Prof. dr Kwiryna Handke, językoznawca, Monika Handke, malarka, Prof.dr Ryszard Handke, teoretyk literatury, Prof. dr hab. Małgorzata Hełpa-Słodowa UEkonomiczny Poznań, Mgr Hanna Hendrysiak Warszawa, Mgr inż. Witold Hendrysiak Warszawa, Wacław Holewiński, pisarz, Prof. zw. dr hab. Henryk Hudzik UAM, Prof. dr Romuald Huszcza UJ, Prof. zw. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz UAM d.h.c, Dr hab. Jarosław Jagieła AJD Częstochowa, WSFR Ignatianum Kraków, Mgr Urszula Jagieła psycholog, Prof. dr hab. Dobrochna Jankowska UAM Prof. dr hab. Artur Jarmołowski UAM Mgr Jerzy Jarosz Imielin, Mgr Jerzy Jarosz Poznań, Prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz UAM, Mgr Jolanta Jasińska Poznań, Marek Jasiński, dr hab. n.med., ŚUM, Prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński UAM, Dr Mikołaj Jazdon UAM, Prof.dr hab.inż. Stanisława Jonas, Prof. dr hab. Ryszard Kantor, antropolog kultury, Mgr Alicja Kasprzyk Poznań, Dr Anna Kasprzyk UAM, Dr Henryk Kasprzyk UAM, Mgr Joanna Kasprzyk UAM, Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski UAM, Dr Andrzej Kijowski UAM, Wojciech Kilar, kompozytor, Prof. dr Tadeusz Klimski, filozof, prorektor UKSW, Mgr Paweł Kochański Poznań, Dr hab.Krzysztof Koehler, literaturoznawca i poeta, Prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski AWF Poznań, D.Kowalczyk, J.Kowalczyk, Prof. dr hab. Maciej Kozak UAM, Prof. dr Henryka Kramarz, UP Janusz Krasiński, pisarz (b.prezes SPP), Prof. dr hab. Adam Kraszewski PAN Poznań, Dr Ewa Krawiecka, teolog i filolog, Dr Henryk Krzyżanowski UAM, Jerzy Kubiak artysta Poznań, Mgr Hanna Kucharska Poznań, Dr Dariusz Piotr Kucharski Prezes Stowarzyszenia Warsztaty Idei, Dr hab. Wojciech Kudyba, poeta i krytyk literacki, Mgr Maria Lewandowska Poznań, Prof. zw. dr hab. Ignacy Lewandowski UAM, Bernard Ładysz Warszawa, śpiewak, Prof. dr hab. Leokadia Ładysz, muzyk, Agata Ławniczak, reżyser i publicystka, Dr Eryk Łon UEkonomiczny Poznań, Mgr Małgorzata Łośko UAM, Dr Ewa Łukasik UPrzyrod. Poznań, Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski UAM, Mgr inż. Jolanta Maćkowiak UAM, Prof. dr hab. Wiara Małdżijewa UMK, Dr Piotr Meteniowski UAM, Prof. dr hab. Zofia Michalska UAM, Dr Bożena Mikołajczak UAM, Prof. zw. dr hab. Stanisław Mikołajczak, językoznawca, Prof. Janina Milewska-Duda, Prof. dr hab. Jolanta Miluska, UAM Prof. dr hab. Tadeusz Miluski UAM, Prof. dr Krzysztof Moliński, Prof. dr hab. Grzegorz Musiał UAM, Dr Jan Musiał, polonista i redaktor Dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski, pisarz i lekarz Prof.dr Andrzej Nowak, UJ Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka UAM Prof. dr Grzegorz Nowicki, ASP Poznań Dr Andrzej Nowosad UAM, Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn UAM, Prof. dr hab. Jan Paradysz AEkonomiczna Poznań, Krzysztof Pasierbowicz, nauczyciel akademicki rof., dr hab. Stanisław Paszkowski UPrzyrodniczy Poznań, Dr inż. Andrzej Pawuła UAM, Dr Barbara Peplińska UAM, Dr hab. Barbara Piłacińska UAM, Dr Ryszard Piotrowicz UAM, Prof. dr Jan Prokop, filolog i pisarz ( członek PAU), Prof. dr Urszula Prokop-Dąbska, filolog, Mgr Maria Przybylska UAM, Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski UAM, Prof. zw. dr hab. Zdzisław Puślecki UAM, Dr Jacek Radomski UAM, Dr hab. inż. Jan Radon, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Dr Wiesław Ratajczak UAM, Roman Rewakowicz, muzyk, Prof. dr hab. Tadeusz Rorat PAN Poznań, Mgr Teresa Rosińska Poznań, Prof. dr hab. Grzegorz Rosiński UAM, Dr Lech Różański Poznań, Prof.zw. dr hab. Urszula Rychlewska UAM, Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski PAN Poznań, Prof. dr hab. Jan Sadowski UAM, Mgr Mirella Samardakiewicz UAM, Joanna Siedlecka, pisarka, Mgr Rafał Sierchuła redaktor naczel. rocznika Actum, Prof. zw. dr hab. Jan Skuratowicz UAM, Marek Skwarnicki, pisarz, Prof.zw.dr hab. Zofia Sobczyńska-Kończak PPoznańska, Dr hab. Paweł Sobczyński UMedyczny Poznań, Prof. dr Jerzy Sosnowski, Dr Julian Srebrny, fizyk, UW, Prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski UAM, Prof.. dr hab. Anna Stankowska UAM, Prof. zw. dr hab. Kazimierz Stępczak UAM, Prof. zw. dr hab. Wojciech Suchocki UAM, Prof. dr Andrzej Sulikowski, literaturoznawca, Prof. dr hab. Maria Surma PAN Poznań, Mgr Barbara Szcześniak Poznań, Prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak UAM, Prof. zw. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz UMedyczny Poznań, Prof. zw. dr hab. Michał Sznajder UPrzyrodniczy Poznań, Maciej Szulc Poznań, Prof. zw. dr hab. Roman Szulc UMedyczny Poznań, Prof. zw. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska UAM, Mgr Karol Szyguła Poznań, Prof. zw. dr hab. Henryk Szydłowski UAM, Krystyna Śmietało, Uniwersytet w Białymstoku, Prof. dr hab. Wojciech Święcicki PAN Poznań Prof. dr Artur Timofiejew, UMCS Prof. dr Mieczysław Tomaszewski, muzykolog, Prof. zw. dr hab. Teresa Torlińska UMedyczny Poznań, Prof. zw. dr hab. Lech Torliński UMedyczny Poznań, Kazimierz Trzęsicki Dr Witold Tyborowski UAM, Dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Bohdan Urbankowski, pisarz i filozof, Prof. dr Maciej Urbanowski, historyk literatury, Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich UAM, Prof. dr Jadwiga Wajszczuk, językoznawca, Prof. dr hab. Barbara Walna UAM Prof. zw. dr hab. Jerzy Warchoł UMedyczny Poznań, Dr Wojciech Warchoł UMedyczny Poznań, Prof. dr Andrzej Waśko, historyk literatury, Dr Marek Wedeman UAM, Violetta Wejs-Milewska, historyk emigracji, Prof. zw. dr hab. Elżbieta Wesołowska UAM, Dr Wojciech Wieczorek UAM, Dr Teodozja Wikarjak UAM, Bronisław Wildstein, pisarz i publicysta, Marcin Wolski, pisarz i publicysta, Lek. Med. Grzegorz Woźniak, Prof. zw. dr hab. Zygmunt Zagórski UAM, Mgr Maria Zawadzka Poznań, Prof. zw. dr hab. Stefan Zawadzki UAM, Mgr Dorota Zdziebkowska Poznań, Mgr Tomasz Zdziebkowski Poznań, Prof. zw. dr hab. Bogusław Zieliński UAM, Rafał Ziemkiewicz, pisarz i publicysta, Prof. zw. dr hab. Maria Ziółek UAM, Ewa Zygarłowska, teolog, Jerzy Zygarłowski, mgr inż. budownictwa [/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL