fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Czego nam nie wolno w parkach narodowych

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Przebywając na obszarach chronionych, musimy przestrzegać obowiązujących tam reguł. Kary za ich łamanie mogą być bardzo wysokie
W 23 parkach narodowych (a tylko Tatrzański Park Narodowy odwiedza rocznie ponad 2,5 mln turystów) obowiązują szczególne regulacje. [b]Dyrektor parku może wyznaczać miejsca udostępniane odwiedzającym oraz maksymalną liczbę osób mogących w nich przebywać.[/b] Ma także prawo pobierać opłaty za wstęp do parku lub na niektóre jego tereny i to on ustala ich wysokość. Opłaty mogą być też wprowadzone, zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska, za wstęp do któregoś z 1300 istniejących w Polsce rezerwatów przyrody.
Zarówno w parkach narodowych, jak i w rezerwatach przyrody nie można schodzić z wyznaczonych szlaków, zbierać grzybów, roślin, poroży zwierzyny łownej, łowić ryb poza wyznaczonymi miejscami, dokarmiać i płoszyć zwierząt. Nie wolno także polować, organizować imprez sportowo-rekreacyjnych bez odpowiedniej zgody, palić ognisk i biwakować poza wyznaczonymi miejscami, hałasować, jeździć motorówkami poza wyznaczonymi akwenami, stawiać tablic reklamowych.
Dozwolona jest jazda konna, na nartach i na rowerze, ale tylko po określonych trasach. Samochodu można używać jedynie na drogach publicznych i innych do tego wyznaczonych. Psy mogą być wprowadzane na smyczy i w kagańcu, i to tylko wtedy, gdy zezwala na to dyrekcja parku.
Ogólne ustalenia zawiera [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173275]ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU. nr 92 z 2004 r., poz. 880)[/link]. Szczegóły znajdują się w zarządzeniach dyrekcji parków wywieszonych np. przy wejściach.
[srodtytul]Bursztyn tylko ze sklepu[/srodtytul]
Również w 120 parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone różne zakazy. Nowe budynki (z wyjątkiem stanic wodnych, rybackich i służących gospodarce wodnej) nie mogą np. powstawać w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
Nie wolno uruchamiać kamieniołomów, wydobywać torfu ani bursztynu, wykonywać innych prac ziemnych zniekształcających rzeźbę terenu, likwidować i przekształcać zbiorników wodnych. W parkach krajobrazowych nie mogą być organizowane rajdy motorowe i samochodowe. Nie można używać sprzętu motorowego na otwartych akwenach.
[srodtytul]Kłopoty z Naturą 2000[/srodtytul]
Najwięcej ograniczeń i zakazów należy się jednak spodziewać na obszarach Natura-2000. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6D5E63A2F7C99BC8E51B4B346AC4155D?id=289150]Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie[/link] (...) wprowadziła m.in. obowiązek sporządzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Budowa czegokolwiek, co może znacząco oddziaływać na ten obszar, wymaga wcześniejszego uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, społecznych konsultacji i ustosunkowania się do ewentualnych skarg i wniosków. Wszystko będzie więc trwać bardzo długo, za ocenę trzeba dużo zapłacić i długo też czekać, ponieważ brakuje specjalistów uprawnionych do jej sporządzania. Nie ma przy tym pewności, że wydatek nie pójdzie na marne, gdyż i tak możemy nie dostać zezwolenia.
[ramka][b]Obszary Natura - 2000[/b]
Wedle aktualnej listy 142 obszary ważne dla ochrony ptaków i 817 obszarów siedliskowych (ich lokalizację można sprawdzić na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) ma zająć aż 21 proc. powierzchni kraju. Organizacje ekologiczne domagają się nowych.[/ramka]
[srodtytul]Jakie kary[/srodtytul]
Za naruszanie tych wszystkich zakazów grożą kary aresztu, grzywny, ograniczenia wolności albo nagany. Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7880984BBE9693EFB662EDFDCB89E955?id=186056]kodeksem wykroczeń[/link], grzywna wynosi od 20 zł do 5 tys. zł, areszt – 5 – 30 dni. Kary wymierza sąd grodzki, a mandaty – odpowiednie służby porządkowe.
[ramka][b]Przykładowe ceny biletów [/b]
- Białowieski Park Narodowy – 6 zł
- Tatrzański PN – 3,20 zł dziennie poza sezonem, 4,40 zł w sezonie
- Biebrzański PN – 5 zł za wstęp na szlaki wodne, 6 zł za szlaki lądowe
- Bieszczadzki PN – 6,40 zł za jednokrotny wstęp na szlaki turystyczne, 15 zł za wielokrotny (14 dni)
- Wigierski PN – 4 zł dziennie, 15 zł za tydzień, 20 zł za dwa tygodnie; płaci się również za nurkowanie i 20 zł za fotografowanie w celach zarobkowych
- Magurski PN – 4 zł za wstęp, 50 zł za fotografowanie
- Karkonoski PN – 5 zł, fotografowanie – 20 zł plus VAT [/ramka]
Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=d.frey@rp.pl]d.frey@rp.pl[/mail]
[b]Czytaj również:[/b]
[i][link=http://www.rp.pl/artykul/438038.html]Lepiej mieć zezwolenie na wycinkę[/link][/i]
[i][link=http://www.rp.pl/artykul/438030.html]Ile kosztuje wycięcie drzewa[/link][/i] [b]
Zapraszamy również do naszego serwisu:[/b]
[i][link=http://www.rp.pl/temat/163441.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Ochrona środowiska [/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA