fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakazana prezentacja leku

www.sxc.hu
Można zakazać reklamy produktów medycznych, której się już nie emituje
[b]Tak wynika z wydawanych przez głównego inspektora farmaceutycznego decyzji administracyjnych nakazujących zaprzestanie prowadzenia niezgodnej z prawem reklamy produktu leczniczego, która nie jest już emitowana.[/b]Dzisiaj, w myśl [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=56DA2FEFE7D229B11C568B9852340A98?id=262765]prawa farmaceutycznego[/link], reklama produktu leczniczego nie może m.in. wprowadzać w błąd. Powinna prezentować go obiektywnie oraz informować o jego racjonalnym stosowaniu. Po stwierdzeniu naruszenia przepisów o reklamie medycznej GIF jako organ nadzoru wydaje decyzje.Decyzja GIF nakazująca zaprzestanie prowadzenia reklamy ma z mocy prawa rygor natychmiastowej wykonalności. Strona może wystąpić do GIF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie wstrzymuje on jednak wykonania decyzji. W razie nieuwzględnienia wniosku o uchylenie bądź zmianę decyzji przez GIF stronie przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.GIF mo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA