fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie są podobieństwa i różnice między wewnętrznymi przepisami w firmie

ROL
Układ zbiorowy pracy skuteczniej niż regulamin wynagradzania chroni przywileje objętej nim załogi i to nawet wtedy, gdy pracodawca przechodzi poważne zmiany. Ale odmienności między tymi aktami jest więcej
Choć wydawać by się mogło, że najlepiej porównywać układ zbiorowy pracy (uzp) z regulaminem pracy, bo to bliższa materia, okazuje się, że do takiej analizy bardziej nadają się uzp i regulamin wynagradzania. A to dlatego, że są to akty określające uprawnienia ekonomiczne pracowników.Podstawą układów są zasady wynagradzania i przyznawania świadczeń związanych z pracą, a to stanowi też główny i praktycznie jedyny zakres regulaminów wynagradzania. Zatem uzp i regulaminy wynagradzania treściowo się pokrywają. Statystycznie zagadnienia pozapłacowo-świadczeniowe są w układach obecne fragmentarycznie lub w ogóle ich nie ma.[srodtytul]Co jest lepsze[/srodtytul]Z zestawienia podstawowych cech obu źródeł prawa zakładowego, czyli układu zbiorowego pracy i regulaminu wynagradzania, wynika, że są między nimi istotne różnice.Zgodnie z art. 77[sup]2[/sup] § 2 k.p. regulamin wynagradzania to swego rodzaju zastępczy akt, substytut układu zbiorowego pracy. Regul...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA