fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 8 stycznia 2010

[srodtytul]RATYFIKACJE[/srodtytul]
- ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikowanie międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 kwietnia 2005 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335807](DzU nr 221, poz. 1735)[/link]
[srodtytul]SĄDY ADMINISTRACYJNE[/srodtytul]
- w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2008 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=287886](DzU nr 190, poz. 1171)[/link] prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w art. 18 § 1 wzbogaciło się o pkt 6a. Wynika z niego, że sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach „dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeśli w prowadzonym wcześniej postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335783](DzU nr 221, poz. 1736)[/link]
[srodtytul]SZKOŁY MORSKIE[/srodtytul]
- zmienił się częściowo załącznik nr 1 „Szczegółowe wymagania niezbędne do realizacji szkoleń bezpieczeństwa i dodatkowych szkoleń specjalistycznych” do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkół morskich i ośrodków szkoleniowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335785](DzU nr 221, poz. 1741)[/link]
[srodtytul]TELEKOMUNIKACJA[/srodtytul]
- kolejne rozporządzenie tego ministra określa wymagania techniczne i eksploatacyjne dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335798](DzU nr 221, poz. 1742)[/link]
[srodtytul]PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra zdrowia na temat zasad i trybu upoważniania pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub głównego inspektora sanitarnego (DzU nr 2, poz. 10)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA