fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 20 maja 2009 r. w sprawie urlopu na żądanie

Na podstawie art. 167[sup]2[/sup] k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż czterech dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.Przepis ten ustanawia szczególny sposób udzielania urlopu wypoczynkowego stanowiący wyjątek od zasady, że urlopu udziela się według planu urlopów lub w terminie uzgodnionym indywidualnie z pracownikiem.Natomiast w zakresie określania dni, na które udziela się urlopu wypoczynkowego, oraz jego wymiaru godzinowego stosuje się ogólne zasady wskazane w art. 154[sup]2[/sup] k.p.Urlop uregulowany art. 167[sup]2[/sup] k.p. nie jest odrębną instytucją prawną, lecz urlopem wypoczynkowym, różniącym się od pozostałych dni tego urlopu jedynie sposobem udzielania.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA