Zadania

Zasiłek wzrośnie na krótko

Fotorzepa
Ci, którzy teraz zarejestrują się w pośredniaku, dostaną na trzy miesiące wyższy zasiłek dla bezrobotnych
Od 1 stycznia w ciągu pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku będzie on wynosić 717 zł. W kolejnych miesiącach – 563 zł miesięcznie. Tych, którzy już otrzymują zasiłek, ta zmiana nie dotyczy, nie będzie można zmienić wysokości tzw. kuroniówki poprzez jej przeliczenie na nowo.
[srodtytul]Bez kalkulacji[/srodtytul] Nowe zasady ustalania kwot zasiłku określa nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
– W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba osób, które zarejestrowały się w naszym urzędzie, spadła o ok. 30 proc. Być może wpływ na to miała informacja o nowych kwotach zasiłku i o skutkach, jakie dla jego wysokości będzie miało złożenie wniosku w grudniu. Wielu zainteresowanych mimo to nie czekało na wyższy zasiłek – mówi Ewa Kowalczyk, kierownik wydziału ewidencji i świadczeń w PUP w Katowicach. – Informowaliśmy o nowych przepisach, jednak ludzie, którzy rejestrują się w urzędzie pracy, nie zawsze mogą czekać. Dla wielu osób kilka tygodni zwłoki w uzyskaniu pieniędzy z zasiłku oznaczało pozostanie bez środków do życia. Dla innych z kolei zasiłek nie jest jedynym świadczeniem, na jakie mogą liczyć osoby zarejestrowane, ważniejsze okazuje się ubezpieczenie zdrowotne, możliwość [link=http://szkolenia.rp.pl]szkolenia[/link]. Nie odczuliśmy zatem dużego spadku rejestracji w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami tego roku – mówi Jerzy Bartniczak, dyrektor PUP w Kwidzynie. Osoby, które już dziś zjawią się w pośredniaku, by zarejestrować się jako bezrobotne, nie ryzykują, że ich świadczenie będzie niższe. Decyzja o przyznaniu zasiłku uprawomocnia się po siedmiu dniach, więc zasiłek zostanie im przyznany już według nowych zasad. Nie zmieniają się okresy wypłacania zasiłku. Bez zmian pozostają także zasady jego wypłacania. Niższe świadczenie, wynoszące 80 proc. zasiłku, otrzymają bezrobotni ze stażem pracy niższym niż pięć lat. Ci ze stażem przekraczającym 20 lat otrzymają 120 proc. kwoty zasiłku. – Przez pierwsze trzy miesiące podstawa obliczania zasiłku będzie wyższa, w kolejnych miesiącach zostanie obniżona – wyjaśnia Ewa Kowalczyk. [srodtytul]Znaki zapytania[/srodtytul] Zasiłek dla bezrobotnych to niejedyne świadczenie, które może otrzymać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy. Oblicza się je jednak właśnie na jego podstawie. Fakt, że zasiłek będzie się zmieniał z upływem czasu, powoduje wątpliwości, którą jego kwotę należy brać pod uwagę przy wyliczaniu. – W większości tych świadczeń, np. stypendiów szkoleniowych czy refundacji kosztów opieki nad dzieckiem, ich wysokość będzie wyliczana na podstawie wyższej części zasiłku i nie będzie się zmieniała w czasie, bo tak mówi ustawa. Mam jednak wątpliwości, jak obliczać dodatek aktywizacyjny, ponieważ ustawodawca zapomniał, że są różne kwoty zasiłku, i nie rozstrzygnął, którą z nich należy brać pod uwagę. Będę prosić o interpretację Ministerstwo Pracy – mówi Ewa Kowalczyk. Z interpretacji, jaką uzyskaliśmy w Ministerstwie Pracy, wynika, że gdy ustawa nie rozstrzyga wprost, którą wysokość zasiłku należy uznać za podstawę obliczania świadczeń dla bezrobotnych, należy przyjmować, że chodzi o tę wyższą kwotę – 717 zł. [ramka][b]Opinia: Mieczysław Kabaj, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych[/b] Zmieniająca się w czasie kwota zasiłku nie jest polskim wynalazkiem. Podobne rozwiązania od dawna obowiązują w krajach starej UE. Utrata pracy pogarsza sytuację materialną. By uniknąć szoku i osłabić negatywne efekty bezrobocia, na początku wypłacane są wyższe świadczenia. Najczęściej jednak na Zachodzie ich wysokość jest powiązana z ostatnimi zarobkami. U nas, szczególnie dla osób dobrze zarabiających, nawet podwyższona kwota zasiłku będzie za niska. Inaczej sprawa będzie wyglądać w wypadku byłych pracowników, którzy otrzymywali płacę minimalną. Mam nadzieję że z czasem zarówno kwota, jak i okres wypłacania podwyższonego zasiłku powinny wzrosnąć. Mimo wszystko uważam, że perspektywa otrzymywania bardzo niskiego zasiłku będzie motywowała do szukania zatrudnienia.[/ramka] [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=t.zalewski@rp.pl]t.zalewski@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL