Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 217 z 21 grudnia 2009

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 1684 – 1687), dwa z 1 i dwa z 8 grudnia, w sprawie:
- Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmiana); wejdzie w życie 5 stycznia 2010 r., - Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zmiana); 31 grudnia,
- wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2010 r.; 5 stycznia 2010 r., - stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na litr oleju w 2010 r.; 5 stycznia 2010 r. [b]Rozporządzenie ministra zdrowia [/b](poz. 1688) z 16 grudnia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (zmiana); 21 grudnia. [b] Obwieszczenie marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 1689) z 2 grudnia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks morski. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=335262]Dz.U. nr 217[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL