Zadania

Rada nie zwolni strażaków z podatku od nieruchomości

Fotorzepa
Czy zapis uchwały rady: „zwalnia się z podatku grunty, budynki, budowle i ich części zajęte na ochotnicze straże pożarne, z wyjątkiem tych, w których jest prowadzona działalność gospodarcza”, jest zgodny z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych?
[b]Tak.[/b] Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli i ich części zajętych na ochotnicze straże pożarne jest zwolnieniem o charakterze mieszanym, przedmiotowo-podmiotowym, a takich rada gminy wprowadzać nie może.
Użyte w uchwale sformułowanie „zajętych na ochotnicze straże pożarne” umożliwia bowiem powiązanie zwolnienia z określonym podmiotem, jakim są właśnie jednostki OSP, o których mowa w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=16205543B256D542590A274D41EA3E10?id=329358]ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 147, poz. 1229 ze zm.). [/link] Odnosi się zatem do konkretnie wskazanej kategorii podatników. Wniosek taki potwierdza uchwała kolegium RIO w Opolu z 18 listopada 2009 r. (26/99/2009).
[i]Podstawa prawna: – art. 7 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182297]ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL