Płatnik również może się starać o zwrot nadpłaty

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Czy płatnik może zwrócić pobraną zaliczkę na podatek dochodowy za 2009 rok bez wcześniejszej decyzji organu podatkowego o wysokości nadpłaty?
[b]Problem ten wyjaśniła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 28 października 2009 r. (IBPBII/1/415-619/09/BJ)[/b]. Izba przypomniała, że za nadpłatę uważa się kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej.Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Uprawnienie to przysługuje również płatnikom, jeżeli:- w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku,- w złożonej deklaracji wykazali oraz wpłacili podatek w wysokości większej od należnej,- nie będąc obowiązanymi do składania deklaracji, wpłacili podatek w wysokości większej od należnej.Nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek. Jeżeli jednak nadpłata wynika z decyzji stwierdzającej nadpłatę, wydanej w ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL